SEMI-CLOSED-LOOP-SYSTEM

Stepcraft Semi Closed-Loop SystemTM pro CNC systémy M.Serie, umožňuje monitorování a vyhodnocování chodu jednotlivých krokových motorů v reálném čase, automatickou rekalibraci a korekci polohy portálu. V případě zjištění odchylky od předdefinovaných drah, je CNC systém zcela automaticky přepnut do režimu nouzového zastavení a tak eliminována možnost poškození stroje, jeho příslušenství a znehodnocení právě obráběného materiálu. K dostání zde