UCCNC - parkovací pozice P1-P3

EDITACE PARKOVACÍCH POZIC P1;P2; P3


 

Řídící software UCCNC umožňuje uložit ve standardním provedení až 3 pevné tzv. Parkovací pozice. Toho lze využít například při sériové výrobě, výrobě z jednotných formátů, při rozšíření o systém automatické výměny nástroje s automatickým odměřováním délky upnutého nástroje, nebo například pro zjednodušení polohování při obrábění s jednotkou 4-té rotační osy.

Díky této funkci lze v kombinaci s pevným L-dorazem dosáhnout značného zrychlení a zjednodušení při zakládání materiálu a určování počátku(pracovní nuly). To oceníte zejména při výrobě opakovaného charakteru kde na straně jedné minimalizujete pravděpodobnost vzniku chyby vinou špatného založení materiálu-určení počátku a na straně druhé zjednodušíte obsluhu stroje na: dorazit materiál-upnout materiál-stisknout tlačítko-vyčkat na dokončení-odebrat obrobky a zbývající materiál ze stroje.

 

POSTUP:

 

1)Určení polohy konkrétního bodu v pracovní oblasti systému

 


 

Přesuňte pracovní jednotku do Vámi požadovaného místa. Následně stiskněte tlačítko MACHINE a poznamenejte si souřadnice X,Y,Z. Deaktivujte tlačítko MACHINE jeho opětovným stiskem.

 

2) Editace makra

 

Otevřete si textový soubor s názvem M200.txt umístěný v adresáři UCCNC

UCCNC/Profiles/Macro_Stepcraft2_Model840/M200.txt

(../Macro_Stepcraft2_Model840/ ..– zvolte složku odpovídající vašemu modelu stroje!)

V souboru M200.txt nalezněte řádky:

double parkZ = 100;

double parkX = 0;

double parkY = 0;

a přepiště souřadnice dle hodnot které jste si poznamenali při stisknutí tlačítka MACHINE. Neopomeňte soubor uložit.

 

3 ) Použití parkovací polohy

 

Na základní obrazovce UCCNC klikněte na tlačítko P1 a stroj se přesune do příslušného bodu.

 

 

Poznámka: v případě editace parkovacích pozic P2 a P3 postupujte stejně, jen s tím rozdílem, že makro -textový soubor který je potřeba upravit- se jmenuje M201.txt a M202.txt

 

OFFLINE VERZE ČLÁNKU

 

Stepcraft+UCCNC_Parkovací pozice P1-P3