STEPCRAFT - JEDNOTKA 4. ŘÍZENÉ ROTAČNÍ OSY

 

POPIS ROTAČNÍHO STOLU 

(1) Připojovací kabel (9-pin sub-d)
(2) Krokový motor 1,8°/1,8A
(3) Upínací šrouby M6 včetně 2x M6 kamenů
(4) Tříčelistní sklíčidlo

 

 

 

 

 

 

 

 

UPÍNÁNÍ MATERIÁLU POMOCÍ SKLÍČIDLA

 

Vložte jednu z obou kulatých upínacích tyčí do otvoru na černém nákružku a druhý do otvoru na stříbrném 3-čelisťovém sklíčidle. Pro uvolnění nebo utáhnutí obrobku do sklíčidla stačí otočit tyčemi, jak je znázorněno na obrázku.
Pokud chcete upnout větší obrobky, čelisti otočte. Při otočení a vložení čelistí zachovejte jejich stejné pořadí – umístění

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ ROTAČNÍHO STOLU

 

Připevněte rotační stůl na plochu pracovního stolu CNC systému (doporučujeme vybavit CNC systém ALU-T slot pracovním stolem). Rozteč mezi šrouby činí 50 mm.
2) Upravte polohu rotačního stolu tak aby byl rovnoběžný s osou X nebo Y
3) Při delších a těžších obrobcích doporučujeme používat též koníka
4) V případě že potřebujete obrábět materiál větších průměrů, je možné rotační stůl i koníka podložit.
5) Připojte kabel D-Sub do konektoru modulu 4-té osy v zadní části CNC systému.

 

 

TECHNICÁ SPECIFIKACE

 

Krokový motor:


Nanotec 1,8°/Vollstep
1,8 A /fáze
modul 4-té osy 3200 kroků

Převodový poměr: 1:54
Rozevření sklíčidla: 12 mm
Rozměry: 114 mm x 55 mm x 82 mm
Hmotnost: 1,15 kg

 

Řazení pinů v Sub-D9:


pin 1+2 hřídel krokového motoru
pin 6+7 cívka krokového motoru
pin 5+9 koncový spínač (open)

 

 

 

SOFTWARE A POSTPROCESOR:

 

Pro přípravu programů pro 4. rotační osu využijte kompatibilní CAD/CAM software. Z naší nabídky je to Vectric V-Carve, Vectric Aspire, Deskproto, Fusion360,.. Připravené nástrojové dráhy převeďte pomocí vhodného postprocesoru (Stepcraft2-Wrap, příp. Mach3 Wrap) do potřebného formátu a neopomeňte zohlednit umístění sklíčidla na pracovním stole. WrapX2A znamená že sklíčidlo resp. osa rotace je rovnoběžná s osou Y , kdežto Wrap Y2A = osa rotace rovnoběžná s osou X

 

OFFLINE VERZE ČLÁNKU:

 

Montážní a provozní návod řízeného vřeteníku s tříčelistním sklíčidlem RT102 pro 4.rotační osu