STEPCRAFT - ATC adaptéry - příprava k provozu, warm up proces

V dnešním článku se budeme věnovat ATC adaptérům (systémům automatické výměny nástroje) přesněji jejich správnému záběhu což je naprosto zásadní pro jejich dlouhodobý spolehlivý provoz. 

 

DŮVOD:

Správné rozložení maziva a pečlivý záběh tak, jak je popsán níže, je klíčovým pro optimalizaci úniku oleje z maziva, což zajišťuje efektivní mazání a snižuje tření mezi pohyblivými částmi ložiska. Toto snížení tření a efektivnější mazání přispívá k udržování nižší pracovní teploty v ložisku, což má za následek prodloužení jeho životnosti, lepší výkon a maximální spolehlivost. Tyto faktory dohromady zajišťují spolehlivé fungování atc adaptéru i během dlouhých intenzivních pracovních cyklů.

 

Výhody:

 • OptimalizacE maximálních otáček

 

Optimalizace maximálních otáček se týká procesu nastavení vřetena, aby dosáhlo co nejvyššího počtu otáček za minutu (RPM) při zachování efektivity a spolehlivosti. Tento proces zahrnuje správné rozložení maziva v ložiscích vřetena a jeho záběh, což znamená, že ložiska jsou předem ošetřena a roztočena v kontrolovaných podmínkách, aby se zajistilo, že mazivo je rovnoměrně rozprostřeno a ložiska jsou správně "usedlá" a připravená k provozu. Tím se zlepšuje schopnost vřetena dosáhnout vyšších otáček bez nadměrného tření nebo zahřívání, což vede k lepšímu výkonu a delší životnosti systému.

 

 • Snížení provozní teploty v ložisku

 

Snížení provozní teploty v ložisku je důležité pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti vřeten a ložisek. Vysoká provozní teplota v ložisku může způsobit zrychlené stárnutí maziva, což vede k jeho snížené schopnosti mazání a ochrany ložiska. To může vést k většímu tření, opotřebení a v krajních případech i k selhání ložiska.

 

 • Optimalizovaný únik oleje z maziva

 

Optimalizovaný únik oleje z maziva znamená, že mazivo uvolňuje olej ve správném množství a tempu, aby bylo zajištěno efektivní mazání všech pohyblivých částí ložiska během jeho provozu. Tento proces je kritický pro zachování nízkého tření a ochranu proti opotřebení a poškození ložiska.

Když je mazivo správně rozloženo v ložiscích během procesu záběhu, pomáhá to uvolňovat olej v mazivu rovnoměrně. To znamená, že každá část ložiska dostává potřebné množství mazání, což snižuje riziko horkých míst nebo nedostatečného mazání, které by mohlo vést k přehřívání nebo zvýšenému opotřebení.

 

 • Maximální životnost

 

 • Vysoká provozní spolehlivost

  

ZPŮSOB:

 

Záběh vřetene (Warm up/zahřívání) by měl být proveden ve dvou krocích:

 

 1. Krátké intervaly

 2. Nepřetržitý chod

1. Krátké intervaly

 

Vřeteno by mělo být roztočeno na krátké intervaly, přičemž jednotlivá rychlost je vždy jen zlomkem nominální rychlosti. Příslušná částečná rychlost musí být dosažena během 20 sekund a měla by být udržována přibližně 1 minutu. Celý cyklus by měl být nastaven následovně:

 

 • 5 x 1 minuta při n = nmax x 0.33 - poté 2 minuty odpočinku
 • 5 x 1 minuta při n = nmax x 0.66 - poté 2 minuty odpočinku
 • 5 x 1 minuta při n = nmax x 1.00 - poté 2 minuty odpočinku

 

Pozn.: pro spuštění vřetene pomocí UCCNC jednoduše klikněte na ikonku pro spuštění vřetene příp. do MDI řádky zadejte příkaz M3 

Pozn.: pro nastavení otáček v UCCNC tyto buďto upravte pomocí tlačítek pro regulaci aktuálních otáček, nebo je specifikujte zadáním příkazu S do MDI řádky.

 

2. Nepřetržitý chod

 

Pro cyklus nepřetržitého chodu by mělo být vřeteno provozováno na maximální otáčky (přibližně 30 minut), avšak na vřeteno by neměla být aplikována žádná vnější zátěž. Tzv. v chodu naprázdno.

 

 • 2 x 30 minut při nmax -  mezi intervaly 5 minut odpočinku

 

Pozn.: pro spuštění vřetene pomocí UCCNC jednoduše klikněte na ikonku pro spuštění vřetene příp. do MDI řádky zadejte příkaz M3 

Pozn.: pro nastavení otáček v UCCNC tyto buďto upravte pomocí tlačítek pro regulaci aktuálních otáček, nebo je specifikujte zadáním příkazu S do MDI řádky.

 

POZOR:

Cyklus záběhu by měl být zastaven v případě, že je překročena povolená teplota maziva nebo je změřena vysoká hladina hluku. Teplota vnějšího pouzdra ATC adaptéru by neměla přesáhnout 60-65°C