STEPCRAFT - DL445 laserová gravírovací jednotka

POPIS LASEROVÉ JEDNOTKY STEPCRAFT DL445

 

1 = ventilátor pro ofuk a chlazení laserové diody

2 = hadice pro odvod spalin

3 = signalizační LED

4 = integrovaný spínač pro senzor nulového bodu a polohy paprsku

5 = kartáče pro ochranu před odraženým/rozptýleným zářením

6 = pojistka správného upnutí laserové hlavy

7 = clona - odtud je emitováno laserové záření. POZOR!

8 = kartáče pro ochranu před odraženým/rozptýleným zářením

9 = posuvník pro integrovaný spínač snímače nulového bodu

10 = otvory pro odvod výparů

11 = Nouzové STOP tlačítko

12 = zámek hlavního vypínače

13 = hadice pro odvod spalin

14 = šrouby pro odstranění krytu při výměně filtrační vložky

15 = příruba pro upnutí odsávací hadice

16 = D-Sub-15 řídící konektor

 

ÚČEL POUŽITÍ

 

Laserová gravírovací jednotka STEPCRAFT DL445 je zařízení, které umožňuje bezkontaktní gravírování a řezání různých materiálů pomocí laserového paprsku. Účelem použití této jednotky je vytvářet různé vzory, nápisy, loga, štítky nebo jiné dekorativní prvky na povrchu materiálů jako dřevo, plast, kůže, papír nebo textil. Tato jednotka také umožňuje řezat slabší materiály jako papír, karton nebo plátno do požadovaných tvarů. Laserová gravírovací jednotka STEPCRAFT DL445 je vhodná pro hobby i profesionální použití v oblastech jako je modelářství, reklama, design, umění nebo vzdělávání.

 

NASTAVENÍ UCCNC

 

 Pro spolehlivé efektivní a úsporné provozování DL445 s řídícím software UCCNC je potřeba přenastavit nastavit následující parametry v programu :

- Configuration / axis setup / spindle /


Configuration / I/O setup /

-
Configuration / General settings

 

AKTIVACE MODULU LASERU V UCCNC:

 

klikněte na kartu "CONFIGURATION/GENERAL SETTINGS", zde tlačítkem "Configure plugins" vyvolejte nabídku integrovaných pluginů, v ní vyhledejte položku "Laserengarve", zaškrtněte možnost "ENABLE" i "CALL STARTUP" a restartujte UCCNC

  

 

pozn.: Popis laserového modulu a jeho funkcí naleznete v článku zde

 

PŘÍPRAVA NÁSTROJOVÝCH DRAH UCCNC (fotky a loga)

 

samotnému integrovanému laserovému modulu a práci v něm jsme věnovali článek ZDE 

 

 

PŘÍPRAVA NÁSTROJOVÝCH DRAH - VECTRIC

 

Vzhledem k tomu, že s naším postprocesorem lze laserovou jednotku používat obdobně jako frézovací jednotku, pro přípravu nástrojových drah platí standardní postupy, jen s tím rozdílem, že je potřeba nejprve nadefinovat nový nástroj.

 

1) Otevřete si databázi nástrojů (viz. článek zde), přidejte nový nástroj (standardní fréza) a upravte jeho parametry následovně:

řezná kružnice(pracovní průměr nástroje) = 0,1 mm

hloubka na průchod = 0,01mm

boční krok = 99%

otáčky za minutu = 0-255 (přičemž 0 = 0% výkonu laseru 255 = 100% výkonu laseru)

rychlost posuvu = dle obráběného materiálu (viz tabulka doporučených řezných rychlostí zde)

 

pozn.: pro přehlednost doporučujeme nově přidaný nástroj v databázi pojmenovat jako laser

 

2) Importujte požadované vektory nebo obrázky a upravte je dle vašich zvyklostí

 

3) Proložte požadované vektory vhodnými nástrojovými drahami

pozn.: doporučujeme preferovat nástrojové dráhy Profil a Rychlé gravírování

 

4) Připravené nástrojové dráhy vyexportujte v postprocessoru Stepcraft laser DL445 (článek na téma postprocessory zde)

 

 

 

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP SPUŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY DL445 S ŘÍDÍCÍM SOFTWAREM UCCNC

 

V případě, že využíváte standardní snímač délky upnutého nástroje (TS-32/TS-39), je potřeba tento během používání laserové pracovní jednotky odpojit z Jack konektoru. (Laserová jednotka má vlastní integrovaný senzor)

 

1. Spusťte řídící software UCCNC v profilu pro laserovou pracovní jednotku 

pozn.: zkontrolujte STOP tlačítko na řídící jednotce laseru

2. Upněte laserovou hlavu do upínací příruby systému

pozn.: pozor, na pojistku správného upnutí laserové hlavy viz. bod č. 6 v popisu jednotky

3. Proveďte základní kalibraci CNC (Home All)

4. Položte příp. upněte materiál na pracovní stůl CNC

5. Zaveďte požadovaný G-kód (tlačítko Load File)

6. Zapněte řídící jednotku DL445 pomocí otočného vypínače

7. Přesuňte laserovou hlavu do výšky cca 20 mm nad obráběný materiál

8. Aktivujte funkci světelného ukazatele přesunutím přepínače do střední polohy (viz. obrázek níže)

pozn.: v této poloze laser odpovídá svým výkonem cca laserovému ukazovátku

9. Nadefinujte v UCCNC pracovní počátek X0 a Y0

10. Přesunutím přepínače do spodní polohy aktivujte integrovaný senzor optimální výšky laserové hlavy (viz. obrázek níže)

11. Stiskněte v UCCNC tlačítko TLS a vyčkejte na dokončení odměření a automatické nastavení pracovního počátku Z0

12. Deaktivujte funkci světelného ukazatele a automatického odměřování optimální výšky přesunutím přepínače do horní polohy.(viz. obrázek níže)

13. Přesuňte laserovou hlavu do polohy Z0 a zkotntrolujte zda se ochranné kartáče dotýkají materiálu

pozn.: V případě že se kartáče laserové jednotky v pracovním počátku Z0 nedotýkají, proveďte mírnou korekci nasatvení Z0 tak, aby se materiálu dotýkali. Ochranné kartáče se musí během provozu dotýkat materiálu obrobku, aby se zabránilo úniku rozptýleného/odraženého záření.

14. Stiskněte Start cycle pro zahájení obrábění a vyčkejte na dokončení pracovního cyklu

pozn.: po stisku Start cycle se rozsvítí červený provozní LED indikátor na přední straně laserové hlavy jednotka se přesune do pozice pracovního počátku a začne vykonávat pracovní cyklus. 

 

RYCHLOST, VÝKON A POČET PRŮCHODŮ

 

V závislosti na materiálu a požadované aplikaci (řezání vs. gravírování) má obsluha k dispozici tři parametry, které lze nastavit tak, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku. Jedná se o parametry výkon, rychlost posuvu a počet průchodů.

Výkon laseru (rozsah výkonu 0-100% = rozsah otáček 0-255 ot/min)

Rychlost posuvu do řezu (doporučujeme vycházet z pomocné tabulky viz. níže)

Počet průchodů  

pozn.: pro řezání je většinou výhodnější  volit vyšší výkon a větší množství průchodů při nižších rychlostech posuvu do řezu a pro gravírování naopak nižší výkon větší rychlost posuvu na jeden průchod.

Následně u každého materiálu doporučujeme nejprve provést test optimálního nastavení (vypálení zkušebního vzorku) a dle jeho výsledků provést drobné korekce výše uvedených parametrů.

 

Tip: Obecná doporučení týkající se výkonu / posuvu / počtu průchodů

  • Řezání tmavě zbarveného materiálu je díky větší absorpci světla jednodušší.
  • Materiál s nízkými teplotami vzplanutí/tavení obvykle potřebuje menší výkon a méně průchodů.
  • Gravírování je třeba provádět pouze jedním průchodem.
  • Kontrolujte složení materiálu. Každý materiál má svá specifika
  • Laser není určen pro dělení a gravírování materiálů na bázi kovů
  • Při práci s tenkými materiály, jako je papír, lepenka či vinylové fólie, volte spíše vyšší rychlost posuvu a nižší výkon.
  • Buďte obezřetní obzvláště při práci s plasty. Při kontaktu s laserovým paprskem mohou produkovat nebezpečné a zdraví škodlivé výpary.(chlor,..)

 

JEMNÉ DONASTAVENÍ

 

Test řezání

 

Nejjednodušší metoda, jak zjistit optimální nastavení poměru výkon/rychlost posuvu/počet cyklů, je praktické testování různých nastavení na zbytcích materiálu. Při testování doporučujeme vycházej z nastavení uvedených v následující tabulce:

 

 

 

Test kontrastu černé

Důvodem k provedení testu kontrastu černé, je stanovení maximální použitelné pracovní rychlosti. Pro test si stáhněte tento soubor Laser Test 1 BC ke stažení zde  Během testu laser vypálí do materiálu několik čar. Program postupně zvyšuje rychlost posuvu z 6mm/s na 44 mm/ s . Čím pomalejší rychlost posuvu, tím tmavší výsledná čára. Na základě tohoto testu stanovte optimální rychlost posuvu a to tak, že její hodnota odpovídá nejvyšší rychlost, při které ještě laser vypaluje čáry černě.

 

pozn.: test probíhá při rychlostech 360; 480; 600; 720; 840; 960; 1080; 1200; 1320; 1440; 1560; 1680; 1800; 1920; 2040; 2160; 2280; 2400; 2520; 2640 mm/min

 

Test stupnice šedé škály

 

Jako další test spusťte test šedé škály, Laser Test 2 GS ke stažení zde Ten je navržen tak, aby vám pomohl najít vhodné nastavení výkonu pro váš laser pro konkrétní materiál. Test vypaluje různé odstíny šedé ve formě čtverců 10 x 10 mm. První čtverec bude vypálen 10% výkonem a poslední 100% výkonem. Díky tomu můžete rozhodnout o vhodné úrovni výkonu.

 

 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 

Pravidelnou údržbu/čištění provádějte ideálně vždy po 4 pracovních hodinách. V závislosti na obráběném materiálu, resp. množství vyprodukovaných spalin je potřeba čočku laseru  čistit jemným použitím stlačeného vzduchu. Větrací otvory a všechny další součásti pracovní jednotky je potřeba udržovat v čistotě. Dbejte na to, aby se do ventilačního systému nedostaly žádné větší třísky nebo jakékoli jiné mechanické nečistoty. Každé tři měsíce kontrolujte stav filtru jemných částic. Pokud je kartuše filtru(viz. obrázek níže) jemných částic černá ze strany přivrácené k vnitřnímu ventilátoru a zaznamenáváte zároveň pokles výkonu ventilace - průchodu spalin, vyměňte ji. Nová kartuše filtru jemných částic k dostání zde

 

 

 

pozn.: Před čištěním a údržbou pracovní jednotky tuto vždy nejprve odpojte od CNC systému.