STEPCRAFT - VECTRIC - UCCNC - export nástrojových drah a zavedení G-kódu

Na několika následujících řádcích si popíšeme základní postup exportu nástrojových drah z CAD/CAM softwarů Vectric, volbu správného postprocesoru a import souboru s G-kódem do řídícího softwaru UCCNC:

 

1) Uložení dráhy nástroje/drah nástrojů

 

- ve vašem Vectric softwaru si označte požadované nástrojové dráhy pomocí zatržítka a Stiskněte tlačítko "Uložit dráhu nástroje":

 

 

 

2) Výběr typu asociace nástrojových drah

 

- dle specifik Vašeho projektu a verze vašeho CNC systémy vyberte požadovaný typ formátu uložení nástrojových drah:

 

 

Vybraná dráha nástroje = uloží pouze vybranou nástrojovou dráhu (tzn. tu, jejíž název je modře podkreslený)

Viditelné cesty nástroje k jednomu souboru = uloží všechny aktivní(aktivní = ty u nichž je zatržítko) nástrojové dráhy do jednoho souboru ( lze použít pouze v případě CNC systému s automatickou výměnou nástroje, přičemž je potřeba ohlídat správné číslování jednotlivých nástrojů - číslo nástroje je číslo hranatých závorkách viz. článek editace nástroje)

Viditelné cesty nástrojů k více souborům = uloží jednotlivé nástrojové dráhy jako jednotlivé soubory

-v případě zvolení možnosti Seskupit, kde je to možné dojde ke sloučení po sobě následujících nástrojových drah vykonávaných stejným nástrojem do jednoho souboru

- v případě zvolení možnosti Vypsat dlaždice drah nástrojů je k názvu nástrojové dráhy přidáno označení obráběné dlaždice viz. článek napojování nástrojových drah zde

- v případě zvolení možnosti Přidat stranu k názvu dráhy nástroje je k názvu nástrojové dráhy přidáno označení obráběné strany materiálu

 

3) Výběr postprocesoru

 

- dle typu Vašeho CNC systému Stepcraft vyberte kompatibilní postprocesor:

 

 

- klikněte na Postprocesor a vyhledejte jeho kompatibilní formát. Pokud není v prvotní nabídce, klikněte na možnost  a následně pomocí tlačítka přidat(Plus v bílém kolečku) jej zvolte manuálně.

 

Postprocesory:

 

- k dnešnímu dni je postprocesorů pro export G-kódu z Vectric software do Stepcraft UCCNC celá řada. Navzájem se od sebe odlišují dle typu obrábění / výbavy CNC / pracovní jednotky

 

  • Postprocesory pro klasické obrábění tzn. frézovací jednotka bez automatické výměny nástroje: (označení (inc) a (mm) na konci postprocesoru určuje zda se jedná o jednotky v milimetrech či palcích)

 

Stepcraft UCCNC (mm) - základní postprocesor pro UCCNC v metrických jednotkách (dlouhý G-kod, striktně dle souřadnic jednotlivých bodů)

Stepcraft UCCNC Arc (mm) - novější postprocesor pro UCCNC v metrických jednotkách (kratší G-kod, využití kombinace souřadnic a funkcí analytické geometrie)

Stepcraft UCCNC Helical (mm) - nejnovější postprocesor pro UCCNC v metrických jednotkách (kratší G-kod, využití kombinace souřadnic a funkcí analytické geometrie, pozvolný přírůstek hloubky)

 

  • Postprocesory pro obrábění se systémy automatické výměny nástroje: (ATC = automatic tool change = systém automatické výměny nástroje tzn. postprocesor umožňuje uložit všechny nástrojové dráhy do jednoho souboru a realizovat tak veškeré obrábění vč. výměn nástrojů během jednoho výrobního cyklu)

 

Stepcraft UCCNC ATC Arc (mm) - novější postprocesor pro UCCNC v metrických jednotkách (kratší G-kod, využití kombinace souřadnic a funkcí analytické geometrie)

Stepcraft UCCNC ATC Helical (mm) - nejnovější postprocesor pro UCCNC v metrických jednotkách (kratší G-kod, využití kombinace souřadnic a funkcí analytické geometrie, pozvolný přírůstek hloubky)

 

 

  • Postprocesory pro obrábění v rotační ose: (princip tohoto typu obrábění je obdobný jako nakreslit něco na papír a ten pak stočit do ruličky)

 

Stepcraft Wrap X2A (mm) - osa X je považována za rotační osu A

Stepcraft Wrap Y2A (mm) - osa Y je považována za rotační osu A

Stepcraft Wrap X2A ATC (mm) - osa X je považována za rotační osu A; systém umožňuje automatickou výměny nástroje

Stepcraft Wrap Y2A ATC (mm) - osa Y je považována za rotační osu A; systém umožňuje automatickou výměny nástroje

 

  • Postprocessory pro obrábění s laserem:

 

Stepcraft Laser (mm)  - postprocesor pro obrábění s laserovou jednotkou Stepcraft

Stepcraft Laser  Softstart (mm)  - postprocesor pro řezání tenkého papíru laserovou jednotkou Stepcraft

Stepcraft Wrap X2A Laser (mm)  - postprocesor pro rotační obrábění laserovou jednotkou Stepcraft kdy osa X je považována za rotační osu

Stepcraft Wrap Y2A Laser (mm)  - postprocesor pro rotační obrábění laserovou jednotkou Stepcraft kdy osa Y je považována za rotační osu

 

 

  

4. Uložení vyexportovaného G-kódu

 

- nástrojové dráhy vyexportujte pomocí tlačítka "Uložit dráhy nástroje ...":

 

 

Tip: při exportu doporučujeme pojmenovávat nástrojové dráhy tak, aby jejich obsah rozměry a použitý nástroj byl patrný již z jejich názvu obdobně jako na obrázku výše kde je pojmenování strukturováno následovně:

(krok číslo / název projektu / velikost / typ obrábění / typ nástroje (na obrázku EM6=čelní D6mm; BN2 = kulová D2mm; EM3 - čelní 3mm)

 

5) Import souboru s G-kódem do UCCNC

 

- spusťte řídící software UCCNC, proveďte rutinní úkony po spuštění a následně otevřete soubor s G-kódem pomocí tlačítka LOAD FILE

- informace o rutinních úkonech a spuštění pracovního cyklu nahraného v řídícím programu UCCNC naleznete v našem článku UCCNC rutina zde

 

 

 

Tip: Soubor s G-kódem může být v závislosti na použitém CAM softwaru a typu obrábění uložen v několika formátech ( *.nc ; *.txt ; *.tap ; *.gc ) pokud Váš soubor s g-kódem nemůžete v UCCNC najít, zvolte možnost All Files (*.*) = zobrazit všechny soubory ve složce bez ohledu na typu jejich formátu