VECTRIC - gadget Box Creator pro automatickou výrobu krabicových rámů a boxů

V případě že se zaměřujete na výrobu vykládaných šperkovnic, ozdobných dřevěných krabiček, luxusních obalů, úložných boxů, či jen potřebujete rychle vyrobit krabicový rám aniž by jste se museli zabývat rozpočítáváním rozměřováním a rozkreslováním rohových spojů, zcela jistě uvítáte gadget Box Creator o který můžete svůj Vectric bezplatně rozšířit.

 

 

 

 

INSTALACE A SPUŠTĚNÍ

 

Gadget jako takový naleznete ke stažení zde. Jedná se o samoinstalační soubor, tudíž po uložení kompatibilní verze na Váš disk, jej stačí spustit, odsouhlasit licenční podmínky a počkat na dokončení automatické integrace do Vašeho Vectric CAD/CAM.

 

Gadget Box Creator, spustíte stejně jako ostatní gadgety z horní lišty Vectricu - naleznete jej na kartě Zařízení pod názvem Box Creator. 

 

 

 

ZADÁVÁNÍ PARAMETRŮ

 

První věcí kterou budete muset po jeho spuštění udělat, je vyspecifikovat celkové rozměry krabice, kolik stěn si přejete vyrobit, zvolit nástroj, vybrat typ rohových spojů a určit, zda si přejete odnímatelné víko nebo pevnou půdu.

 

 

Rozměry (Geometry Options):

 

celková šířka krabice (vnější rozměr)

celková délka krabice (vnější rozměr)

celková výška krabice (vnější rozměr)

šířka jednotlivých spojů (čepů/ozubů)

tolerance (u některých materiálů je potřeba přidat toleranci - dokonale přesné dílce nepůjdou sestavit - zasunout do sebe)

 

Specifikace dílců (Faces to Machine)

 

Make Lid = vytvoří půdu/víko

Make Bottom = vytvoří dno

Make Side = vytvoří boky

Make End = vytvoří čelo a záda

 

Výběr nástroje (Select Tool)

 

Výběr nástroje který chcete pro výrobu použít. Vedle specifik konkrétních materiálů doporučujeme vzít v úvahu též rozměry jednotlivých ozubů a řeznou kružnici nástroje resp. nejmenší možný rádius zaoblení vnitřního rohu.

 

Výběr typu rohových spojů (Joint Type):

 

Square tabs = rovné ozuby-sdružené čepy (vytvořené nástrojové dráhy lze přesouvat - měnit jejich umístění v materiálu) 

Dovetalis = klasické otevřené rybinové ozuby tzv. cinky (vytvořené nástrojové dráhy nelze přesouvat = nelze měnit jejich umístění v materiálu) 

 

Výběr provedení horního dílu (Lid Type):

 

Flat lid (odejímatelné víko) - v tomto případe je ze spodní strany víka vyfrézována polodrážka odpovídající tloušťce materiálu

Tabbed Lid (pevná půda) - v tomto případě je horní díl považován za půdu, tzn. vyfrézován s rohovými spoji stejně jako všechny další dílce

 

 

 

Po zadání všech parametrů stiskněte tlačítko OK a gadget vytvoří potřebné křivky i nástrojové dráhy:

 

 

POROVNÁNÍ SDRUŽENÉ ČEPY A RYBINOVÉ OZUBY:

 

- v případě že jste jako rohové spoje zvolili sdružené čepy, Vectric Vám vygeneroval dvě nástrojové kapsy "Cut out" A "Pocket" přičemž s oběma drahami lze dále pracovat (pootáčet je, měnit jejich rozmístění v materiálu, upravovat velikost a polohu mostků,..)

Pozn.: Nástrojová dráha "Pocket" je generována pouze v případě volby Flat lid (odnímatelné víko)

 

- v případě že jste zvolili rybinové ozuby, Vectric Vám vygeneroval tři nástrojové dráhy "Dovetail", "Cut out" a "Pocket". Vzhledem k tomu, že se jedná o automaticky generované 3D nástrojové dráhy u kterých nelze dodatečně měnit rozložení v materiálu, doporučujeme nastavit polohu pracovního počátku na levý spodní roh materiálu s offsetem odpovídajícím Vámi požadované vzdálenosti dílců od hrany materiálu

 

 

 

VÝROBA:

 

Po vygenerování (příp. doupravení) nástrojových drah, je již další postup naprosto standardní -  vyexportování v kompatibilním G-kódu, načtení G-kódu v řídícím software UCCNC, nastavení pracovního počátku a spuštění pracovního cyklu.

 

Pozn.: Standardní postup práce v UCCNC popsán v článku UCCNC rutina