UCCNC - Tool Z offset

Pokud používáte CNC systémy Stepcraft s automatickou výměnou nástroje, respektive pokud je pro Vás v některých případech praktičtější systém automatické výměny nástroje deaktivovat a frézovat bez něj, bude pro Vás porozumění kartě UCCNC/TOOLS kterou si popíšeme v dnešním textu naprosto zásadní.

 

KARTA TOOLS

 

Kartu TOOLS, naleznete v horní části hlavní obrazovky řídícího programu UCCNC. Jedná se o kartu, ve které jsou uloženy rozměry jednotlivých nástrojů, přesněji řečeno odchylky délek jednotlivých nástrojů od referenční polohy (referenční polohou se rozumí poloha špičky nástroje číslo 1 v lineárním zásobníku nástrojů).

 

POPIS KARTY TOOLS

 

 

A Tool number - číslo nástroje resp. pozice nástroje, která má v zásobníku nástrojů přiřazeno číslo 1

B Tool Z offsets - rozdíl vzdáleností (v milimetrech) mezi špičkou zvoleného (2-48) a referenčního nástroje (označený #1)

 

PRINCIP ODMĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ

 

pro zjištění jednotlivých odchylek-vzdáleností špiček jednotlivých nástrojů od referenční polohy, je v případě profilu Stepcraft v UCCNC integrována funkce automatického odměřování. Tato funkce po stisknutí příslušného tlačítka spustí makro soubor s dávkou příkazů, přičemž nejprve dojde k odměření referenčního nástroje (č. 1). Zjištěná vzdálenost je uložena jako referenční hodnota 0.000. Následně dojde k uchopení nástroje č.2, jeho odměření, odečtení zjištěné délky od délky referenčního nástroje a výsledný rozdíl je uložen do kolonky Tool Z offset. V závislosti na počtu zadaných nástrojů se proces odměřování stejným způsobem opakuje znovu pro nástroj č. 3, 4, 5, ..

 

PRÁCE S DEAKTIVOVANÝM ATC

 

Pokud máte nástroje v lineárním zásobníku nástrojů zdárně odměřeny a potřebujte obrábět frézou kterou nechcete/není možné upnout do zásobníku, je potřeba nejprve pomocí tlačítka ATC na hlavní obrazovce UCCNC deaktivovat systém automatické výměny nástroje a zkontrolovat zda číslo aktuálně upnutého nástroje odpovídá č.1. Pokud ano, stačí standardně odměřit pracovní počátek Z pomocí senzoru délky upnutého nástroje a spustit pracovní cyklus. Pokud číslo nástroje neodpovídá číslu 1.je nutné provést virtuální výměnu nástroje nebo manuální korekci polohy pracovního počátku v ose Z.

 

 

VIRTUÁNÍ VÝMĚNA NÁSTROJE

 

zkontrolujte aktuálně upnutý nástroj v UCCNC (viz. obrázek)

- pokud je číslo aktuálně upnutého nástroje jiné než 1, je potřeba jej virtuálně vyměnit (jedná se o standardní postup výměny, jen s deaktivovaným ATC = po kliknutí na příslušné tlačítko, dojde k výměně čísla aktuálně upnutého nástroje v řídícím software avšak fyzická výměna neproběhne) a následně pokračovat standardním odměřením pracovního počátku v ose Z a spuštěním pracovního cyklu.

 

MANUÁLNÍ KOREKCE PRACOVNÍHO POČÁTKU V OSE Z

 

zkontrolujte aktuálně upnutý nástroj v UCCNC 

- pokud je číslo aktuálně upnutého nástroje jiné než 1, avšak nelze nebo spíše jej nechcete měnit, je potřeba otevřít kartu TOOLS, dohledat hodnotu "Tool Z offset" odpovídající číslu aktuálně upnutého nástroje a o tuto hodnotu posunout pracovní počátek v ose Z.