STEPCRAFT - tažený nůž Drag knife

pokud svůj CNC systém plánujete vedle standardního frézování využívat i jako plotrovou řezačku fólií, pravděpodobně jej rozšíříte o jednotku pasivního(= práci nekoná, práce je jím konána) taženého nože Drag knife. Podrobné info o instalaci, konfiguraci a správném použití této pracovní jednotky naleznete v následujícím textu:

 

 

POPIS PRACOVNÍ JEDNOTKY:

 

 

1) Stavěcí šroub pro nastavení hloubky řezu

- otáčením ve směru hodinových ručiček se hloubka řezu zvětšuje

- citlivost stupnice s rozlišením jedna ryska = 0,01 mm

 

2) Tělo pracovní jednotky

- vnější upínací průměr 43 mm

 

3) Přítlačná část pracovní jednotky s kompenzací

- odpružená přítlačná část, umožňující automatické přizpůsobení přítlaku drobným nerovnostem povrchu. 

- rozsah odpružení 10mm 

- u většiny materiálů doporučujeme nastavit mírné předpětí pružiny (= hloubka ponoření) cca. 2-5 mm.

 

4) Čepel taženého nože

-  vkládá se zespodu

- uchycen magneticky

- dostupný ve verzi 30°;45°; 60°

 

 ÚČEL POUŽITÍ:

 

řezání vinylu, dýhy, papíru a dalších materiálů s tloušťkou nepřesahující 1 mm

 

SPECIFIKACE ČEPELÍ TAŽENÉHO NOŽE:

 

 

čepel 60° (offset: 0,25mm)-pro tenké tvrdé fólie
čepel 45° (offset: 0,25mm)- univerzál pro běžné použití s materiály do tloušťky 0,5 mm
čepel 30° (offset: 0,25mm)- pro materiály s tloušťkou nad 0,5 mm příp. pro malá písmena

 

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP:

 

1. Zasuňte čepel taženého nože do pracovní jednotky a sejměte z ní gumovou krytku

2. Stavěcím šroubem nastavte vysunutí čepele z pracovní jednotky tak aby odpovídala tloušťce řezaného materiálu

 

 

3. Proveďte manuální zkoušku - uchopte jednotku do ruky, přitlačte ji na materiál a tažením proveďte testovací řez - v případě neúspěšného testu proveďte korekci vysunutí čepele pomocí stavěcího šroubu

4. Vložte jednotku taženého nože do držáku pracovní jednotky Vašeho CNC a zajistěte ji pomocí upínacího šroubu (příp. rychloupínací kličky)

5. Spusťte UCCNC a nahrajte Váš připravený program

6. Proveďte příkaz HOME ALL a nastavte pracovní  počátek pro osy X a Y

7. Nastavte pracovní počátek pro osu Z na místo , kde se spodní bílá silonová odpružená část taženého nože dotkne horní plochy řezaného materiálu

8. Zkontrolujte nastavení hloubky řezu v ose Z (plunge = zanoření) - pro vyvinutí optimálního přítlaku by měla být v rozsahu 2-5 mm

9. Zkotrolujte, zda máte vypnutu vaši aktivní pracovní jednotku (frézovací vřeteno)

9. Spusťte pracovní cyklus

 

 CAD/CAM PŘÍPRAVA - VECTRIC (bez gadgetu Drag knife)

 

1. Spusťte CAD/CAM software Vectric
 
2. Otevřete databázi nástrojů a vytvořte nový nástroj s názvem Drag knife

(článek na téma přidání nového nástroje zde)

 

 

Dragknife z nástroje čelní fréza 

 

3. Otevřete nový projekt a nastavte pracovní počátek Z na Material Surface (horní plocha materiálu)

4. Naimportujte požadovaný tvar ve křivkách (vektorech) příp. jej nakreslete

5. Proveďte korekci umístění křivek příp. je převeďte na kruhové oblouky

6. Vyberte (označte) požadované křivky

7. Otevřete nástrojovou dráhu Profil

8. Nastavte hloubku řezu 2 mm (v našem případě je to hodnota přítlaku)

9. Zvolte nástroj Dragknife který jste si vytvořili

10. Nastavte počet průchodů na 1 (Záběry)

11. Nastavte strategii vedení nástroje na střed křivky (Vektory stroje.. Zapnuto)

   

 

12. Spočítejte, nasimulujte a vyexportujte nástrojovou dráhu v kompatibilním formátu pro UCCNC

 

POZNÁMKA: 

 

V případě vyřezávání detailních titěrných složitých tvarů a intenzivního využívání této pracovní jednotky, doporučujeme pro přípravu nástrojových drah využít namísto nástrojové dráhy Profil integrovaný gadget (rozšíření softwaru) Dragknife Toolpath viz. článek VECTRIC - DRAGKNIFE TOOLPATH GADGET