UCCNC - nastavení os

V kartě konfigurace řídícího programu UCCNC, lze vedle dalšího upravovat i parametry ovlivňující pohyb a polohování CNC systému v jednotlivých osách. Co která nastavení znamenají a jak se projevují na chování CNC, si popíšeme pod následujícím obrázkem

 

 

Units = jednotka - v našem případě milimetr

 

Homing speed Up - udává rychlost přesuvu CNC systému v ose během vykonávání příkazu HOME.

Homing down - udává rychlost přesuvu CNC systému v ose bezprostředně po vykonání příkazu HOME (tzn. při najíždění na a sjíždění z koncového spínače)

Write offset on Homing - umožňuje změnit zobrazovanou hodnotu výchozí pozice přičtením zadaného čísla

back off - udává vzdálenost o kterou se CNC systém poposune od koncového spínače po jeho aktivaci ("odskok od koncáku")

Steps per Unit - udává počet kroků krokového motoru potřebných na posuv o 1mm v ose

Velocity - maximální rychlost přesuvu v ose

Acceleration - zrychlení v ose

Softlimit (+;-) - jedná se o omezení rozsahu pojezdu v ose (krajní pozice do kterých software dovolí CNC systému zajet)

Compensation acceleration - kompenzační hodnota zrychlení pro backlash (doporučujeme nastavit o 20% vyšší než Acceleration)

Backlash distance - hodnota umožňující eliminovat backlash v ose viz. článek backlash kompenzace

Enable backlash - po zaškrtnutí se aktivuje funkce přičítání backlash distance

Slave axis - umožňuje souběžně řídit další osu (např. na kopírovacích CNC frézkách při současném řízení více vřeten umístěných na jedné společné ose)

 

Pro změnu jednotlivých parametrů je potřeba po zadání změněné hodnoty tuto hodnotu potvrdit stiskem klávesy Enter