STEPCRAFT - montáž systému automatické výměny nástroje s lineárním zásobníkem a switchboxem

Základní verze systému automatické výměny nástroje STEPCRAFT je kompatibilní s frézovacími jednotkami STEPCRAFT MM-1000, STEPCRAFT MM-1000SC, STEPCRAFT MM-800, AMB1400, AMB1050 FME, Kress 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q,1050 FME-1, Stepcraft HF350, Stepcraft HF500 a jeho montáž lze rozdělit do čtyř hlavních, po sobě následujících etap. První etapou je

 

 

1) MONTÁŽ STEPCRAFT ATC ADAPTÉRU - FRÉZOVACÍ JEDNOTKA 

 

Příprava frézovací jednotky 

 

- odšroubování převlečné matice z frézovací jednotky


Příprava adaptéru automatické výměny nástroje

 

- povolení šroubů zajišťujících utažení pojistné příruby

- odšroubování fitinky přívodu tlakového vzduchu do adaptéru

- našroubování aretačního kolíku do otvoru po fitince (ručně)


Nasazení adaptéru na frézovací jednotku 

 

- stisknutí aretačního tlačítka frézovací jednotky a našroubování adaptéru na frézovací jednotku (stejně jako převlečnou matici jen s větším citem)

- opětovné nahrazení aretačního kolíku fitinkou a připojení tlakového vzduchu

- dotažení adaptéru na frézovací jednotce pomocí dvojice šroubů s imbusovou hlavou.

 

Připojení tlakového vzduchu

 

- zasunutí hadičky pro stlačený vzduchu do rychlospojky fitinky (druhý konec hadičky na horní rychlospojku switchboxu "nápis OUT")

 

Připojení frézovací jednotky k napájení

 

- zapojení do standardní 230 V zásuvky (v případě jednotek bez software regulace otáček zapojení do zásuvky SE2300)

 

2) MONTÁŽ STEPCRAFT ATC - SWITCHBOX

 

 

Montáž elektroniky a pneumatiky 

 

- zapojení řídícího elektromodulu Stepcraft ATC do switchboxu

- zapojení a usazení pneuventilu do switchboxu

- zapojení hadic tlakového vzduchu ve switchboxu


Připojení tlakového vzduchu

 

- připojení zdroje čistého suchého tlakového vzduchu (8-10Bar) pomocí hadice D6 do spodní rychlospojky Switchboxu("nápis IN")

 

Připojení switchboxu k CNC systému a frézovací jednotce

 

- propojení Switchboxu a CNC systému pomocí kabelu SubD15 (na switchboxu je to prostřední konektor ve spodní řadě -nápis Stepcraft 3D system)

- v případě frézovacích jednotek se software řízením otáček připojení jejich řídícího Sub-D15 kabelu na levý spodní konektor switchboxu(nápis "Milling-spindle")

- v případě frézovacích jednotek bez software regulace otáček připojení zásuvky SE2300 pomocí Sub-D15 kabelu na levý spodní konektor switchboxu (nápis "Milling-spindle")

 

 3) MONTÁŽ STEPCRAFT ATC - LINEÁRNÍ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ

 

Připevnění lineárního zásobníku k pracovnímu stolu

 

  

 

- umístění zásobníku ideálně v pravé zadní části pracovního prostoru rovnoběžně s osou X

- v případě ALU-T drážkového stolu upevnění pomocí upínacích kamenů do T-drážek pracovního stolu

- v případě standardního stolu přišroubováním k pracovnímu stolu dle výkresové dokumentace

 

Určení polohy jednotlivých pozic v lineárním zásobníku nástrojů

 

- upnutí kalibračního válce do kleštinového upínače SK15

- manuální vypnutí frézovací jednotky

- spuštění řídícího software UCCNC (v případě starší verze než V3.0 ideálně s profilem 3D_TP)

- vykonání příkazu Home All

- stisknutí hranatého tlačítka Toolchange na přední straně SWITCHBOXU + současné zasunutí SK15 do adaptéru Stepcraft ATC

- aktivace manuálního(JOG) režimu posuvu a navedení kalibračního válce na střed první pozice lineárního zásobníku

- zaznamenání si pozice ve strojním souřadném systému (X,Y,Z) a opakování pro všechny další pozice v zásobníku

 

 

4) MONTÁŽ STEPCRAFT ATC - SOFTWARE UCCNC

 

Zadání polohy linéárního zásobníku nástrojů v UCCNC

- pořízení kopie-zálohy souboru M6.txt

- otevření souboru M6.txt odpovídajícího Stepcraft profilu v textovém editoru(např.poznámkový blok)

- zadání zjištěných strojních souřadnic pro jednotlivé pozice

- úprava strojních souřadnic výšky uchopení a uvolnění kleštinového upínače

- uložení souboru M6.txt

 

Aktivace Stepcraft ATC v UCCNC

 

 

- aktivace příkazů pro systém automatické výměny nástroje v UCCNC tlačítkem ATC

- úprava "M3 delay after off" prodlevy po vypnutí frézovací jednotky (min. stejně dlouhá jako čas doběhu Vaší frézovací jednotky po vypnutí)

 

Ovládání Stepcraft ATC v UCCNC

 

 

- funkce M6 (výměna upnutého nástroje zadáním jeho čísla přesněji vrácení aktuálně upnutého nástroje do zásobníku nástrojů, uchopení požadovaného nástroje a vrácení se do původní polohy )

- funkce OFFSETS - odměření a uložení délek nástrojů upnutých v lineárním zásobníku (přesněji odměření rozdílů v délkách zadaných nástrojů vůči nástroji č.1)