VECTRIC - napojování nástrojových drah

V případě že vlastníte Vectric Cut2D nebo Vectric V-Carve ve verzi desktop, pravděpodobně jste již slyšeli o možnosti napojení nástrojových drah. Jedná se o praktickou funkci, která Vám umožní obrábět větší dílce či dílce rozložené na větší ploše než 600 x 600 mm. Kde tuto funkci ve Vectric najít a jak ji efektivně využít se dozvíte v následujícím článku.

 

DLAŽDICE DRÁHY NÁSTROJE

 

 

Pomocí funkce Dlaždice dráhy nástroje je možné obrábět objekty a návrhy, které jsou mnohonásobně větší než dostupná plocha vašeho CNC stroje. Principem této funkce je rozdělení celého projektu na jednotlivé sekce=segmenty=dlaždice s velikostí nepřesahující požadované rozměry (tzn. max. pracovní prostor stroje příp. u verzí desktop prostor 600 x 600 mm).

 

 

 

Začátek práce resp. tvorba samotného projektu vč. proložení nástrojovými dráhami se nijak neliší od vaší klasické dennodenní rutiny. Jediné co je potřeba ohlídat je umístění počátku, který je pro správné fungování dělení na dlaždice nutné umístit do levého spodního rohu. Jakmile máte projekt hotový  vč. vypočítaných nástrojových drah, klikněte na tlačítko Dlaždice drah nástrojů. Následně na vás vyskočí okno s názvem Správce dlaždic drah nástrojů.

 

SPRÁVCE DLAŽDIC DRAH NÁSTROJŮ

 

Správce dlaždic drah nástrojů Vám umožňuje optimalizovat  velikost jednotlivých dlaždic a to následujícím způsobem

 

Jednotlivé dlaždice = rozdělí nástrojové dráhy do jednotlivých segmentů, přičemž každý segment bude odpovídat zadaným rozměrům. Jednotlivé segment budou řazeny za sebou a budou tvořeny ve směru obou os tzn. ve směru X i směru Y.

Posuv skrz v X = rozdělí nástrojové dráhy do jednotlivých segmentů, přičemž každý segment bude odpovídat zadaným rozměrům. Jednotlivé segment budou řazeny za sebou a budou tvořeny pouze ve směru osy X

Posuv skrz v Y = rozdělí nástrojové dráhy do jednotlivých segmentů, přičemž každý segment bude odpovídat zadaným rozměrům. Jednotlivé segment budou řazeny za sebou a budou tvořeny pouze ve směru osy Y

 

Šířka dlaždice (X) - udává rozměr jednotlivých dlaždice ve směru X

Výška dlaždice (Y) - udává rozměr jednotlivých dlaždic ve směru Y

Přesah dlaždice - udává o kolik bude nástroj během frézování přesahovat udaný rozměr (oceníte zejména pokud plánujete frézovat rozměrnější 2.5D reliéfy, nápisy, loga, grafiku, atp.)

 

Machine smallest tile first - pokud zaškrtnete tuto možnost, bude jako první obráběna nejmenší dlaždice z vašeho výběru

 

Aktivní dlaždice - tlačítko umožňující vybrat a upravit každou dlaždici zvlášť

 

 

DĚLENÍ DLAŽDIC - STRATEGIE A VYUŽITÍ

 

Jednotlivé dlaždice

 

První možnost rozdělení na jednotlivé dlaždice, je vhodná pokud z jednotlivých dlaždic plánujete skládat větší celek např. logo či 2.5D reliéf. Nástrojové dráhy resp. plocha materiálu je v případě použití této funkce rozdělena na zcela samostatné dlaždice v obou směrech (X a Y) a pro každou dlaždici se vytvoří samostatná skupina nástrojových drah. Je-li vybrána tato možnost, bude potřeba vedle zadání šířky a výšky každé dlaždice též zadat požadované překrytí. To je zvláště důležité pro 2.5D dráhy nástrojů, jelikož pro plynulé napojení bude potřeba aby nástrojová dráha přesahovala hrany vaší dlaždice. Z tohoto důvodu je potřeba nastavit překrytí tak, aby odpovídalo minimálně poloměru vašeho největšího použitého tvarového nástroje.

 

Průchod v X nebo Průchod v Y

 

Druhá a třetí možnost rozdělení (Průchod X nebo Průchod Y) je vhodná spíše pro sériovou či nestingovou výrobu resp. tam, kde plánujete výrobu většího množství dílců z jednotlivých pruhů materiálů. V těchto případech je potřeba definovat pouze jednu stranu dlaždice (šířku nebo výšku). Jako druhý rozměr je použit rozměr materiálu. Vzdálenost překrytí není v tomto případě podstatná.

 

Náhledy dlaždic

 

2D pohled ukazuje,rozdělení materiálu na jednotlivé dlaždice. Žluté čáry označují velikosti dlaždic, čísla jejich označení a světle červené čáry oblast překrytí.Během polohování materiálu na pracovním stole je třeba brát tuto skutečnost v úvahu. (pozor na softlimity Vašeho CNC)

3D náhled zobrazuje nástrojové dráhy pouze pro aktivní dlaždici, umístěnou relativně k počátku obrábění.

 

 

 

Simulace NÁSTROJOVÝCH DRAH

 

Pro simulaci nástrojových drah pro konkrétní dlaždici ji stačí pouze zvolit jako aktivní a poté spustit náhled drah nástrojů. Pro případ vizualizace všech dlaždic jako celku aktivujte ve Správci dlaždic volbu "Vykreslit dráhy nástrojů v původní poloze za účelem vizualizace". V opačném případě se veškeré náhledy drah budou vykreslovat do jednoho místa.