UCCNC - The Reset logic of the software is active!

Co dělat pokud se při spuštění UCCNC po stisknutí tlačítka RESET objeví následující informační okno:

 

 

"The reset logic of the software is active! Remove the reset condition with pressing the blinking reset button on the screen. If the reset condition cannot be removed can be due to an external e-stop button is pressed in or a limit switch on the machine tool is active. Please check the Diagnostics page for the input signals condition."

 

Stisknute tlacitko reset(stroj v rezimu nouzoveho zastaveni)! Deaktivujte rezim nouzoveho zastaveni stiskem tlacitka RESET. Pokud tlačítko RESET nereaguje, pravdepodobne je stisknute STOP tlacitko nebo se system nachazi v pozici sepnuteho koncoveho spinace. Pro dalsi info otevrete kartu Diagnostics."

 

Informační okno na obrázku výše, sděluje obsluze stroje, že některý ze signálních obvodů CNC systému je aktivní (přesněji rozpojen), přičemž se může jednat o koncový spínač nebo tlačítko nouzového zastavení stroje (= STOP tlačítko).

 

 

A) KONTROLA STOP TLAČÍTKA:

  

1. zkontrolujte aktuální stav  STOP tlačítka - pokud je tlačítko aktivní tzn. stlačené, uvolněte je pootočením (video zde

2. klikněte na tlačítko RESET v UCCNC

3. vykonejte příkaz HOME ALL (video zde)

 

pozn: Pokud jste provedli výše uvedené kroky avšak upozornění nezmizelo, pokračujte kontrolou aktivního koncového spínače.

 

 

B) KONTROLA AKTIVNÍHO KONCOVÉHO SPÍNAČE

 

1.Otevřete kartu DIAGNOSTIKA(článek Diagnostika zde) v UCCNC a zkontrolujte zda kontrolky koncových spínačů signalizují(svítí zeleně) že jsou aktivní

 

 

2. Vizuálně zkontrolujte polohu portálu CNC

3. V případě že se portál nachází v krajní poloze (dosedlý na koncovém spínači), stiskněte tlačítko OVERRIDE LIMITS (video zde)

 

 

3. Stiskněte znovu tlačítko RESET

4. Překlikněte na vyskakovací panel pro ruční posuv a snižte hodnotu JOG FEED na 10%

5. Pomocí šipky odjeďte pryč od koncového spínače (pozor na správný směr posuvu v ose!! V opačném případě riskujete fyzické poškození-rozmáčknutí koncového spínače)

6. Zkontrolujte zda přestala blikat červená výstražná linka v tlačítku OVERRIDE LIMITS (tzn. tlačítko již není aktivní)

7. Proveďte příkaz HOME pro příslušnou osu

 

pozn: Pokud jste provedli výše uvedené kroky avšak upozornění nezmizelo, pokračujte dalším odstavcem

 

 

C) RESTART UCCNC A ZNOVUPŘIPOJENÍ USB

 

1. vypněte napájení CNC systému, zavřete řídící software UCCNC a odpojte USB kabel (od počítače)

2. znovu připojte USB kabel do počítače, spusťte UCCNC a zapněte CNC

3. v případě že se problém podařilo vyřešit, přejděte do správce zařízení systému Windows, otevřete nastavení "Kořenový rozbočovač USB" a na kartě "Řízení spotřeby" deaktivujte možnost povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie

 

 

pozn: Pokud jste provedli výše uvedené kroky avšak upozornění nezmizelo, pokračujte dalším odstavcem

pozn: Pokud vlastníte CNC systém Stepcraft Q.Serie, provedli jste výše uvedené kroky avšak upozornění nezmizelo, kontaktujte nás!

 

 

D) KONTROLA FYZICKÉHO PŘIPOJENÍ (platné pro CNC systémy Stepcraft M.Serie, D.Serie)

  

- zkontrolujte fyzické připojení jednotlivých koncových spínačů a STOP tlačítka

- zkontrolujte fyzické připojení vodičů obvodů koncových spínačů do svorkovnice základní desky

- na exponovaných místech zkontrolujte celistvost a neporušenost izolace jednotlivých vodičů