STEPCRAFT - Igus vs. Hiwin: Který pohybový šroub je pro Vás ten pravý?

Při výběru pohybových šroubů je důležité zvážit primárně Vámi plánované využití a z toho plynoucí požadavky na přesnost, výkonnost, náročnost údržby a spolehlivosti při intenzivním dlouhodobém zatěžování. Pro CNC systémy Stepcraft M.Serie jsou aktuálně v nabídce na výběr dva typy takovýchto šroubů. Jsou jimi Igus dryspin a HIWIN ballscrews, přičemž výhody obou a důvody proč vybrat ten či onen typ právě pro Vaše ´konkrétní potřeby se dozvíte v dnešním článku.

 

 

 

Použitý materiál:

 

Igus dryspin

 

je vyroben z polymerového kompozitu, který má nízký koeficient tření. Tento materiál obsahuje speciální vlákna, která vytvářejí mazací vrstvu, která snižuje tření mezi pohyblivými částmi. To vede k nižší spotřebě energie, nižšímu hluku a delší životnosti. Je také lehčí a má nižší koeficient tření než kov. To jej činí ideální pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost a opakovatelnost při nižším zatížení. Igus dryspin je odolný vůči olejům, chemikáliím a vibracím, a je tak vhodnější pro použití v náročnějších podmínkách okolního prostředí.

 

HIWIN ballscrews

 

je naproti tomu vyroben celý z oceli. Má tak vyšší nosnost, je odolnější vůči opotřebení, snáší větší intenzivní zatěžování a vykazuje při něm delší životnost než Igus dryspin. To znamená, že je ideální pro aplikace, náročné na vysokou rychlost, výkon a zátěž avšak vyžaduje pravidelnou údržbu resp. pravidelné intervaly čištění a mazání.

 

Stoupání závitu:

 

Obecně platí, že nižší stoupání závitu znamená vyšší přesnost a opakovatelnost. Je to proto, že s nižším stoupáním závitu je dráha pohybu šroubu kratší, což vede k menšímu chybovému chodu. Na druhou stranu vyšší stoupání závitu znamená vyšší rychlost a výkon. Je to proto, že s vyšším stoupáním závitu je šroub schopen přenášet větší sílu za jednotku času. Vzhledem k tomu, že oba typy našich pohybových šroubů mají tento parametr shodný, nehraje toto při rozhodování žádnou roli. Co však roli naopak hraje, je jeho "hustota" - průměr závitu..

 

Přesnost a opakovatelnost

 

Oba systémy mají podobnou přesnost a opakovatelnost, přičemž Igus má teoreticky mírně lepší hodnoty. To je dáno tím, že Igus používá polymerové pohybové matice s menšími závity než HIWIN. Pohybové šrouby Igus dryspin mají průměr závitů 0,4 mm, zatímco pohybové šrouby HIWIN ballscrews mají průměr závitů 0,6 mm.

Menší průměr závitů znamená, že na jednotkové délce šroubovice je více závitů. Laicky řečeno má hustější závit, z čehož plyne, že by měl být přesnější při opakovanému pohybu.

   

pozn: Stepcraft M.Serie je standardně vybavena pohybovými šrouby Igus dryspin což je ideální pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost a opakovatelnost avšak nepředpokládá se enormní namáhání. Pro aplikace, které vyžadují vyšší rychlost a výkon při větším zatěžování je výhodnější sáhnout po pohybových šroubech HIWIN ballscrews.

 

Náročnost montáže:

 

Igus dryspin je dodáván v rozloženém stavu a z toho plyne, že náročnost montáže a hlavně správného seřízení je podstatně vyšší. To se projevuje zejména u našeho druhého největšího modelu M.Serie (tzn. M.1000), kde zejména méně zkušeným uživatelům a začátečníkům dokáže tato fáze montáže ,lidově řečeno, pěkně zatopit.

Hiwin ballscrew, je dodáván již v sestaveném stavu, fáze náročného seřizování u něj tudíž odpadá a stačí jej tak pouze vyndat z obalu, vyčistit  a namazat.

 

 Srovnání Igus a Hiwin v několika klíčových oblastech:

 

Vlastnost Igus dryspin HIWIN ballscrews
Materiál Polymer Kov
Koeficient tření Nízký Střední
Údržba Nulová Pravidelná
Průměr šroubu 12 mm 12 mm
Stoupání 5 mm 5 mm
Přesnost ±0,005 mm ±0,01 mm
Opakovatelnost ±0,002 mm ±0,005 mm
Odolnost vůči olejům, chemikáliím a vibracím Vynikající Dobrá
Rychlost Nižší Vyšší
Výkon Nižší Vyšší
Odolnost vůči opotřebení Slabší Silnější
Životnost Krátší Delší
Cena Nižší Vyšší
Montáž Náročnější na seřízení Jednoduchá

 

 

Závěr:

  

Pro hobby využití CNC je vhodnou volbou systém Igus dryspin který nabízí podstatně nižší pořizovací náklady a teoreticky vyšší opakovatelnou přesnost. Zároveň je odolnější vůči olejům, chemikáliím a vibracím bez nutnosti pravidelné údržby, což je ideální pro použití v domácích podmínkách. Na stranu druhou, jeho montáž a seřízení je náročnější a tudíž zabere i o něco více času.

Pro profesionální použití, kde je očekávána vyšší rychlost a výkon, je lepší volbou systém HIWIN ballscrews. Je mnohem jednodušší na montáž, odolnější vůči opotřebení při větším namáhání, vykazuje delší životnost, což oceníte zejména při intenzivním dlouhodobém používání a větším zatěžování. Na stranu druhou, jeho pořizovací náklady jsou vyšší a vyžaduje pravidelné čištění a mazání.

 

pozn.: Zjednodušeně řečeno, Igus dryspin je vhodnou volbou pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost a opakovatelnost avšak nepředpokládá se dlouhodobně intenzivní využívání při vysokém zatížení (24/7). Naopak pro aplikace, které vyžadují vysokou rychlost a výkon při velkém namáhání, je lepší volbou HIWIN ballscrews.