STEPCRAFT - odměřování 3D dotykovou sondou

3D dotyková sonda Stepcraft (část 1) - odměřování/hledání rohu/hledání středu/hledání horní plochy materiálu

 

Dotyková sonda Stepcraft rozšiřuje Váš CNC systém o několik nových funkcí, včetně schopnosti najít střed otvoru, hranu či roh obrobku, odměřit a přenést složitěji tvarovaný objekt do CAD/CAM, nebo například nasnímat souřadnice vypouklého povrchu a pracovat s nimi v UCCNC jako s výchozí pracovní rovinou.

 

HLEDÁNÍ STŘEDU KRUHOVÉHO ČI HRANATÉHO OTVORU

 

 

Pomocí dotykové sondy lze automaticky najít střed kruhového, čtvercového nebo obdélníkového otvoru.

 

KRUHOVÝ OTVOR:

 

Chcete-li lokalizovat střed kruhového otvoru, nejprve odměřte jeho průměr a umístěte dotykovou sondu přibližně do jeho středu. Dbejte na to, aby se špička sondy nedotýkala pracovního stolu a zároveň však nebyla výš než odměřovaný materiál. V ideálním případě ji nastavte tak, aby se špička sondy nacházela cca 3mm pod horní hranou otvoru.

 

Klikněte na ikonu kruhu

 

V UCCNC se následně zobrazí upozornění informující o dalším postupu.

 

 

Nejprve budete vyzváni k zadání průměru kruhu v mm (milimetry)

 

 

Po zadání a potvrzení se 3D sonda začne pohybovat ve směru Y směrem k pozici HOME, poté od pozice HOME a to stejné následně provede i v ose X. Po dokončení této operace se špička sondy přesune do středu kruhu a UCCNC zobrazí souřadnice zjištěného středu a naměřený průměr otvoru v X a Y.

 

 

ČTVERCOVÝ/OBDÉLNÍKOVÝ OTVOR

 

Chcete-li lokalizovat střed čtvercového otvoru, nejprve odměřte jeho délku a šířku a umístěte dotykovou sondu přibližně do jeho středu. Dbejte na to, aby se špička sondy NEDOTÝKALA ani pracovního stolu, ani nebyla výš než materiál. V ideálním případě ji nastavte tak, aby se špička sondy nacházela cca 3 mm pod horní hranou otovru

 

 Klikněte na ikonu čtverce.

 

V UCCNC se následně zobrazí upozornění informující o dalším postupu.

 

 

Nejprve budete vyzváni k zadání rozměrů otvoru Y a X (milimetry)

 

 

Po zadání a potvrzení se 3D sonda začne pohybovat ve směru Y směrem k pozici HOME, poté od pozice HOME a to stejné následně provede i v ose X. Po dokončení této operace se špička sondy přesune do středu kruhu a UCCNC zobrazí souřadnice zjištěného středu a naměřené hodnoty otvoru v X a Y.

 

 

HLEDÁNÍ STŘEDU KRUHOVÉHO ČI HRANATÉHO OBROBKU

 

 

 

Pomocí dotykové sondy lze automaticky najít střed kruhového, čtvercového nebo obdélníkového obrobku.

 

KRUHOVÝ OBROBEK:

 

Chcete-li lokalizovat průměr a střed kruhového obrobku, nejprve odměřte jeho průměr fyzicky a umístěte dotykovou sondu vně obrobku tak, aby se špička sondy NEDOTÝKALA ani pracovního stolu, ani nebyla výš než materiál. V ideálním případě ji nastavte tak, aby se její špička nacházela cca 3 mm pod horní plochou obrobku

 

Klikněte na ikonu kruhu

 

V UCCNC se následně zobrazí upozornění informující o dalším postupu.

 

 

Nejprve budete vyzváni k zadání průměru kruhu v mm (milimetry)

 

 

 

Po zadání a potvrzení se 3D sonda začne pohybovat ve směru Y směrem k pozici HOME, poté od pozice HOME a to stejné následně provede i v ose X. Po dokončení této operace se špička sondy přesune do pozice zjištěného středu obrobku a UCCNC zobrazí souřadnice zjištěného středu a naměřený průměr otvoru v X a Y.

 

 

ČTVERCOVÝ/OBDÉLNÍKOVÝ OBROBEK

 

Chcete-li lokalizovat střed čtvercového obrobku, nejprve odměřte jeho délku a šířku a umístěte dotykovou sondu přibližně do jeho středu. Dbejte na to, aby se špička sondy NEDOTÝKALA ani pracovního stolu, ani nebyla výš než materiál. V ideálním případě ji nastavte tak, aby se špička sondy nacházela cca 3 mm pod horní hranou otovru

 

 Klikněte na ikonu čtverce

 

V UCCNC se následně zobrazí upozornění informující o dalším postupu.

 

 

 

Nejprve budete vyzváni k zadání rozměrů otvoru Y a X (milimetry)


 

Po zadání a potvrzení se 3D sonda začne pohybovat ve směru Y směrem k pozici HOME, poté od pozice HOME a to stejné následně provede i v ose X. Po dokončení této operace se špička sondy přesune do středu kruhu a UCCNC zobrazí souřadnice zjištěného středu a naměřené hodnoty otvoru v X a Y.

 

 

Nyní můžete dotykovou sondu jednoduše vyměnit za vřeteno a začít frézování / řezání / řezání, protože nyní jsou nastaveny nulové polohy X a Y. POZNÁMKA: Pozor, po výměně 3D sondy za jinou pracovní jednotku je potřeba nastavit pracovní počátek v ose Z.

 

HLEDÁNÍ VNĚJŠÍ HRANY HORNÍ PLOCHY A ROHU ČTVERCOVÉHO/OBDÉLNÍKOVÉHO OBROBKU

 

 

Pomocí dotykové sondy lze automaticky najít vnější hranu, roh či horní plochu čtvercového nebo obdélníkového otvoru.

 

HLEDÁNÍ POŽADOVANÉ HRANY:

 

Chcete-li lokalizovat hranu obrobku, nejprve přesuňte dotykovou sondu do vzdálenosti menší než 15 mm od hledané hrany. Dbejte na to, aby se špička sondy NEDOTÝKALA ani pracovního stolu, ani nebyla výš než materiál. V ideálním případě ji nastavte tak, aby se špička sondy nacházela cca 3 mm pod horní hranou otovru

 

Klikněte na ikonu pro hledání požadované hrany

 

Sonda se začne pohybovat směrem k hraně (směr odpovídá směru zvolené šipky) až do chvíle, kdy se jí dotkne. Následně UCCNC nastaví souřadnice bodu dotyku jako pozici počátku (0) pro příslušnou osu.

 

HLEDÁNÍ POŽADOVANÉHO ROHU OBROBKU:

 

Chcete-li lokalizovat roh obrobku, nejprve přesuňte dotykovou sondu směrem dovnitř nad hledaný roh a to tak, že špička sondy se bude nacházet cca 3mm nad povrchem obrobku a ne dále než 15 mm od obou hran hledaného rohu.

 

Následně klikněte na ikonu pro hledání požadovaného rohu.

 

Sonda se začne nejprve pohybovat směrem dolů aby určila pozici horní plochy materiálu a následně ve směru X a Y dle zvoleného rohu až do chvíle, kdy se dotkne hledaných hran. Poté UCCNC dopočítá přesnou pozici rohu a přesune špičku sondy přesně 1mm nad hledaný roh.

 

HLEDÁNÍ HORNÍ PLOCHY OBROBKU:

 

Chcete-li lokalizovat horní plochu obrobku, nejprve přesuňte dotykovou sondu nad nejvyšší místo obrobku.

 

Klikněte na ikonu pro hledání horní plochy obrobku.

 

Sonda se začne pohybovat směrem dolů aby určila pozici horní plochy materiálu. V místě dotyku následně UCCNC nastaví počátek 0 pro osu Z a přesune špičku sondy do polohy „SafeZ“ (bezpečná výška pro přesun) nad nalezenou plochou.