OPTIMÁLNÍ PARAMETRY PRO FRÉZOVÁNÍ PLEXISKLA / PMMA/ PLEXIGLAS POMOCÍ CNC SYSTÉMŮ STEPCRAFT

V následujícím textu si shrneme základní informace týkající se obrábění materiálů na bázi PMMA s CNC systémy STEPCRAFT D.Serie a M.Serie. Přečtení a respektování následujících informací Vám pomůže předejít zásadním chybám během sžívání se s cnc systémem STEPCRAFT, dosáhnutí prvních uspokojivých výsledků a získání zkušeností které využijete při hledání nejoptimálnějšího nastavení právě pro Váš konkrétní případ. Obrábění tohoto materiálu není o moc složitější než obrábění dřeva. Stačí si uvědomit, že je důležité vzhledem k nižší teplotě plastifikace sladit parametry obrábění tak, aby nedocházelo k natavování třísek.


Pravidlo 1 – Pevné upnutí obráběného materiálu


Pevné upnutí je zásadní pro obrábění veškerých materiálů a u plexi tomu není jinak. Pokud toto pravidlo podceníte, v lepším případě se projeví pouze vznikem nepřesností. V horším může dojít k nadzvednutí či zachycení obrobku a jeho následnému poškození či odmrštěníAť již je Váš Stepcraft cnc systém vybaven standardní pracovní deskou nebo ALU-T upínacím stolem, nebo nejoptimálněji VACU-T podtlakovým stolem, doporučujeme použít podkladovou desku. Ideálně z tloušťkově egalizované MDF. Pokud používáte pracovní stůl s T-slot upínacími lištami, stačí ji jednoduše upnout na pracovní stůl pomocí upínací sady. V případě že máte pracovní stůl z HPL, podkladovou desku upněte pomocí šroubů na přítlačných trámcích a v ideálním případě ještě zajistěte oboustrannou lepící páskou. Samotný obráběný materiál je možné na čistou podkladovou desku přichytit pomocí dostatečně pevné oboustranné lepící pásky.(doporučujeme oboustranou lepící pásku s textilní mřížkou) V případě materiálů opatřených fólií proti poškrábání ji lze při obrábění ponechat, avšak vzhledem k možnému zanesení/zalepení nástroje jejími rozfrézovanými zbytky a časové náročnosti odstraňování jejích drobných kousků z obrobku, je praktičtější její odejmutí a to obzvláště před gravírováním množství drobných detailů, frézováním kapes či rozfrézováváním materiálu na drobné dílce. Pro maximálně pevné upevnění obráběného materiálu lze současně s oboustrannou lepící páskou též obráběný materiál navíc přelepit kolem dokola klasickou papírovou lepící páskou.

 

Pravidlo 2 – Volba správného nástroje


Vzhledem k odlišné geometrii břitů, doporučujeme pro dosažení nejlepší možné jakosti řezu volit nástroje speciálně určené pro obrábění plastu. Z naší nabídky například Stepcraft sada plast nebo Amana O-Fluete. Vzhledem k tomu, že dostatečně velký vyklízecí prostor pro odvod třísek je v případě frézování plastů naprosto klíčový, je nanejvýš vhodné preferovat frézy spirálové jednobřité.


Pravidlo 3 - Nastavení správné rychlosti posuvu do řezu

 


Optimální rychlost posuvu do řezu pro CNC systémy řady STEPCRAFT D.Serie a STEPCRAFT  M.Serie pro jednobřitou spirálovou frézu:

 

D2mm: 5 mm/s

D3mm: 7 mm/s

D6mm: 21 mm/s


Praktickým způsobem optimalizace otáček je nastavovat rychlost posuvu do řezu v CAM programu spíše nižší a její zvyšování provádět pomocí přenastavování parametru F-SET v řídícím programu UCCNC. Pokud zjistíte, že dosahujete nejlepších výsledků s hodnotou F-SET 120%, můžete jednoduše vynásobit aktuální hodnotu posuvu do řezu číslem 1,2 a v databázi nástrojů v CAM programu nastavit výslednou hodnotu jako rychlost posuvu do řezu pro daný materiál a nástroj. Při příštím spuštění úlohy v UCCNC pak neopomeňte parametr F-SET nastavit znovu na 100%. Druhým způsobem jak optimalizovat otáčky je použít otočný ovladač otáček na horní straně frézovací jednotky STEPCRAFT MM-1000, nebo na  ovládacím boxu HF500. Cílem optimalizace otáček je získat čistý řez a třísky bez tavení.


Pravidlo 4 - Nastavte správné otáčky

 

 

Optimální otáčky pro plexisklo s jedno-spirálovou frézou O-Flute jsou 16 000 ot / min. Lze však obrábět i za použití vyšších otáček. V tom případě však budete pravděpodobně muset též zvýšit rychlost posuvu do řezu.(natavování třísek)

 

Pravidlo 5 - Nastavení hloubky průchodu

 


Standardní nastavení pro naprostou většinu materiálů by mělo odpovídat třetine u CNC systému Stepcraft D. Serie a polovině průměru použitého nástroje u CNC systému Stepcraft M. Serie. V případě obrábění akrylátů doporučujeme tudíž nastavit hloubku na průchod následovně:

 

D.Serie

D2mm: 0,7 mm

D3mm: 1 mm

D6mm: 2 mm

 

M.Serie

D2mm: 1 mm

D3mm: 1,5 mm

D6mm: 3 mm

 


Pravidlo 6 - Nastavení směru řezu

 


Vzhledem k tomu že při standardním - nesousledném směru frézování si nástroj odřezává třísku před sebou, dochází k menšímu zahřívání a tření nástroje o materiál - doporučujeme tak zvolit tento způsob. 


Pravidlo 7 - Použití funkce rampy

 

Většina CAM programů umožňuje podrobně editovat rampy (pozvolný svažující se nájezd do plného záběru - hloubky řezu). Při frézování akrylátu doporučujeme použít rampu, která dovoluje, aby se nástroj dostal na plnou hloubku řezu pozvolna. Ideální volbou je tak strategie Spirálního sestupu avšak ve většině případů postačí i přísuv po rampě „Hladký“(Smooth) se vzdáleností kolem 30 až 80 mm, v závislosti na průměru frézy a délce nástrojové dráhy. 

 


Pravidlo 8 - Uložte si nástroj v databázi nástrojů


Pokud používáte program Vectric Cut2D či V-Carve příp. Aspire pro tvorbu nástrojových drah, doporučujeme vyzkoušet několik různých nástrojů a nastavení a ta nejoptimálnější si uložit do databáze nástrojů viz. článek zde.

 

OFFLINE VERZE ČLÁNKU

 

Stepcraft D-Serie optimální parametry pro obrábění materiálů na bázi plexiskla