SOUSLEDNÉ A NESOUSLEDNÉ FRÉZOVÁNÍ

Pro třískové obrábění-dělení materiálu frézováním na CNC obráběcích strojích, existují základní dvě strategie způsobu odebírání třísky. Jednou z nich je strategie nesousledného (conventional) frézování, kdy je s nástrojem posouváno proti směru kterým rotuje a druhá strategie sousledného(climb) frézování, kdy nástroj rotuje ve stejném směru jako je směr jeho posuvu.

Nesousledné frézování je výhodné v tom, že pomáhá eliminovat vůle mezi vodicím šroubem a pohybovou maticí (viz článek Backlash). Sousledné frézování zase umožňuje dosáhnout vyšší jakosti obrobené plochy a prodlužuje životnost nástroje.

 

 

Klíčové vlastnosti/zásadní rozdíly mezi sousledným a protiběžným frézováním:

 

Protiběžné=Nesousledné (Conventional

  • Úběr třísky probíhá z minima do maxima tzn. velikost třísky se během řezu zvětšuje, což způsobuje, větší tepelné namáhání obráběného materiálu v řezné spáře

  • Tření nástroje o materiál je větší na začátku řezu, což má za následek rychlejší opotřebení nástroje a zkrácení jeho životnosti.

  • Třísky jsou nástrojem vyklízeny směrem před nástroj, čímž dochází k jejich opětovnému frézování a v případě tvrdších materiálů tak může docházet k přetěžování nástroje (vámi nastavený úběr třísky + již jednou odfrézovaná tříska)

  • Síly vzhůru vytvářené při vodorovném frézování mají tendenci zvedat obrobek, pro zmenšení vytvořeného zdvihu je zapotřebí pevného upnutí obráběného materiálu a zamezení možnosti jeho průhybu, příp. použití vakuového upínacího stolu

  • laicky řečeno nástroj materiál "odsekává"

 

Sousledné (Climb)

  • Úběr třísky probíhá z maxima do minima tzn. velikost třísky se během řezu zmenšuje, což způsobuje, menší tepelné namáhání obráběného materiálu, jelikož se většina tepla přenese na třísku.

  • Díky menšímu tření se snižuje opotřebení ostří a zvyšuje životnost nástroje

  • Třísky jsou vyklízeny směrem dozadu za nástroj.

  • Při vodorovném frézování působí výslednice řezné síly směrem dolů, díky tomu je obrobek během obrábění neustále přitlačován směrem k pracovnímu stolu a má tak menší tendenci k rozvibrování se.

  • laicky řečeno nástroj materiál "odškrabává"

 

 

Kdy zvolit souslednou a nesouslednou strategii frézování

 

Sousledné frézování je dnes obecně výhodnějším způsobem obrábění, protože snižuje zatížení nástroje a umožňuje dosáhnout kvalitnějšího povrchu. Síly během frézování působící však mají tendenci odtlačovat nástroj směrem ven od obráběné hrany a kladou tak vyšší nároky na tuhost celého stroje. Během nesousledného frézování má fréza sklon více zajíždět směrem do obrobku a může tak způsobit vyštípnutí materiálu.. (Vhodné pro CNC systémy Stepcraft Q.Serie a M.Serie)

Přestože je sousledné frézování upřednostňovaným způsobem obrábění, nesousledná strategie frézování je nepostradatelná a to obzvláště u menších CNC systémů. Nástroj je totiž během obrábění namísto odtlačování vtahován směrem do materiálu což může mít sice při špatně nastavených řezných podmínkách vliv na kvalitu obrobené hrany(vyštípnutí), avšak zároveň umožňuje dosažení vyšší rychlosti posuvu do řezu a tudíž i zkrácení potřebného výrobního času. (Vhodné pro CNC systémy Stepcraft D.Serie)