STEPCRAFT - VECTRIC - srovnávání povrchu podkladové desky

Fréza pro srovnávání povrchů je stopkový nástroj jehož pracovní průměr násobně převyšuje průměr upínací. Tyto nástroje jsou určeny zejména pro srovnávání povrchů větších ploch, frézované velkorozměrových kapes, avšak své nenahraditelné uplatnění najdou u téměř každé CNC frézky, jelikož jsou elegantním řešením jak docílit naprosté rovnoběžnosti povrchu podkladové desky s horizontální pracovní rovinou CNC systému, což oceníte zejména v případě frézování zdobných nápisů, designové grafiky a dalších aplikacích vyžadujících použití V-drážkovacích a dalších tvarových nástrojů, u kterých je šířka výsledné řezné spáry odvislá od definované hloubky.

  

FRÉZA PRO SROVNÁVÁNÍ POVRCHU AMANA

Základní parametry nástroje:

 

Upínací průměr(průměr stopky nástroje): 6 mm

Průměr řezné kružnice (pracovní průměr): 38,1 mm

Počet břitů (žiletkových nožů): 2 rovné

Maximální povolené otáčky (Max RPM): 24.000 ot/min

 

SROVNÁNÍ PODKLADOVÉ DESKY

 

účel: dosažení rovinnosti podkladové desky, dosažení rovnoběžnosti povrchu podkladové desky s osou X a Y

materiál desky: MDF (středně-tvrdá dřevovláknitá deska)

CAD/CAM: Vectric

 

Editace nástroje v databázi nástrojů:

 

 

Řezná kružnice(diameter) 38,1 mm

Hloubka na průchod(pass depth) 0.5 mm

Otáčky(spindle speed) 15.000 ot/min

Překrytí na průchod (Stepover) 40%

Posuv do řezu(Feed) 40mm/s

Zanoření(Plunge) 5mm/s

 

Příprava nástrojové dráhy:

 

 

Nástrojová dráha: Kapsa(pocket toolpath)

Finální hloubka: 1mm(Cut Depth)

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet průchodů: 2(Passes)

Strategie obrábění kapsy: Offset(Offset)

Směr frézování: Nesousledný(Conventional)

 

 

 

Pokud nástroj nemá břit přes střed, je potřeba nástrojovou dráhu rozšířit o funkci Ramp Plunge Moves (postupné šikmé zanoření do materiálu), přičemž její hodnota by měla odpovídat minimálně hodnotě průměru řezné kružnice nástroje

 

 

 

Poznámka:

 

Kapsa by měla být větší než srovnávaná oblast v opačném případě v rozích zůstanou nedofrézované obliny (viz. následující obrázek)

 

 

ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO DALŠÍ DRUHY POVRCHU:

 

AMANA FRÉZA PRO SROVNÁVÁNÍ POVRCHU (ŘEZNÁ KRUŽNICE 38 MM)

Materiál

Posuv do řezu (mm/min)

Pracovní otáčky (ot/min)

Posuv na zub (mm)

Max. hloubka na průchod (mm)

PDP/DTD

2794

18000

0,08128

6,35

MDF

2540

18000

0,06604

6,35

TVRDÉ DŘEVO (LD)

4826

18000

0,13462

6,35

MĚKKÉ DŘEVO (JD)

5588

18000

0,16002

6,35

PLASTY

3810

18000

0,10668

6,35

 

OFFLINE VERZE ČLÁNKU: 

Freza pro srovnávání povrchů - podkladových desek CNC