STEPCRAFT - HFS2200 - provoz, údržba, čištění a péče

yt
 
 
 
Vzhledem k tomu, že frézovací elektrovřeteno ( v našem případě Stepcraft HFS2200A) je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejexponovanějších a nejnamáhanějších pracovních částí celého CNC systému, je třeba jeho údržbě věnovat náležitou a hlavně pravidelnou péči. Tato péče by měla zahrnovat zahřívání, čištění a kontrolu. Jednotlivé body si shrneme v následujícím textu.


ČIŠTĚNÍ


- po každodenní práci je potřeba frézovací vřeteno očistit od pilin a prachu. Nejjednodušším řešením je použít standardní vysavač, přičemž doporučujeme vysávat nečistoty ze spodní i horní části vřetene. Zároveň je potřeba zkontrolovat zda v systému větracích komor a horní větrací mřížce není uvíznut odřezek či kus materiálu, který by mohl bránit správnému proudění studeného vzduchu kolem těla vřetene, zvyšovat odpor či zcela bránit integrovanému ventilátoru v jeho otáčení.


VÝMĚNA NÁSTROJE

hfs-2200-a-milling-motor-eu_2
- v případě výměny frézovacího nástroje, doporučujeme vždy zcela vyšroubovat převlečnou matici, uvolnit z ní kleštinu a obě tyto části očistit od usazeného prachu.


ZAHŘÍVÁNÍ VŘETENE

hfs-2200-a-milling-motor-eu-230-v
- vzhledem k zapouzdřené konstrukci vřetene, keramickým ložiskům a typu použitého maziva, je před každým frézováním nutné vřeteno zahřát na provozní teplotu. Docílíte tím rovnoměrné distribuce maziva v ložiscích ještě před plným zatížením, díky čemuž značně snížíte rychlost opotřebovávání vřetene! Samotné zahřívání je vhodné provádět tak, že nejprve spustíte vřeteno bez zatížení při 12.000 otáčkách a necháte 5 minut běžet, následně zvýšíte otáčky na 18.000 a necháte běžet další cca 4 minuty. V poslední fázi zahřívání pak zvýšíte otáčky na hodnotu 24.000 ot/min a vyčkáte 1-2 minuty. Po dokončení této fáze můžete vřeteno nechat "zakousnout se do materiálu" resp. zatížit jej (spustit Váš připravený frézovací cyklus).

Tip: V případě že se jedná o vřeteno které delší dobu leželo skladem-neobrábělo, doporučujeme před první fází zahřívání nechat vřeteno aklimatizovat na pokojovou teplotu, zkontrolovat zda není pod proudem, několikrát pootočit jeho frézovací hřídelí ručně a následně provést standardní postup zahřívání s dvojnásobnými časovými intervaly.


TEPLOTA OKOLÍ 


- pokud dílenská teplota - teplota okolí vřetene přesáhne 35°C doporučujeme použít klimatizační jednotku, či ventilátor pro její snížení.


VÍCESMĚNNÝ PROVOZ


- pokud využíváte vřeteno pro 2 a více směnný provoz, doporučujeme jej po 12 hodinách nechat zchladnout (optimální interval je necelé 2 hodiny).


KONTROLA

mceclip0-2
- pravidelně kontrolujte plynulost chodu a zvuk, který vřeteno vydává během spouštění obrábění i doběhu. V případě že zaznamenáte jakoukoli odchylku od normálního stavu, konzultujte tuto skutečnost s naším servisním oddělením.

Tip: Vedle kontroly plynulosti chodu frézovacího vřetene neopomínejte pravidelně kontrolovat též frekvenční měnič, resp. jeho display a v případě zaznamenání jakéhokoli varování/upozornění či oznámení o chybě (zpravidla trojúhelník s vykřičníkem, nebo kolečko s křížkem v jeho horní části) neprodleně kontaktujte servis.