VECTRIC - převod obrázku na křivky

V dnešním článku se budeme věnovat obecnému postupu převádění obrázků na vektory pomocí CAD/CAM programů Vectric (Cut2D; V-Carve; Aspire) Celý proces se skládá z následujících fází:

 

1) Výběr vhodného obrázku

 

Celý proces začíná výběrem vhodného obrázku. V ideálním případě by se mělo jednat o jednoduchý čeno-bíly obrázek(příp. jiná barva), pokud možno bez stínů a bez nevýrazných barevných přechodů. Vectric jako takový sice umí převádět i barevné obrázky (umožňuje současně trasovat až 16 barev/odstínů) avšak obecně platí, čím jednodušší obrázek a ostřejší linie/přechody, tím snazší a čistší převod.

 

Formáty obrázků:

 

bmp (bitmapová mapa)

jpg/jpeg (komprimovaný formát obrázku)

gif (komprimovaný formát - omezení na 256 barev)

tif/ttf (komprimovaný 16-ti bitový rastrový formát obrázku)

png (grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky - 24 bitové barevné hloubky)

 

2) Import a úprava vybraného obrázku

 

vybraný obrázek je potřeba pomocí funkce Importovat bitmapu - pro trasování, vložit do některého z programů Vectric. Následně je možné s obrázkem dále pracovat resp. změnit jeho velikost, orientaci, říznout jej, příp. provést dodatečné grafické úpravy (jas, sytost, kontrast, invertovat barvy, konvertovat do šedé škály,..) a  jeho umístění.

 

 

3) Převod obrázku na křivky

 

pomocí funkce Proložit bitmapu vektory (tlačítko "slepice") lze obrázek začít převádět. Pro dosažení co nejlepšího výsledku lze samotný převod upravovat pomocí několika následujících parametrů 

 

 

 

Parametry převodu:

 

Typ použitého trasování - určuje zda půjde o převod obrázku černobílého či barevného

Barevný práh - pomocí tohoto parametru lze nastavit množství barev/odstínů které budou při převodu brány na zřetel

Vyhlazení - určuje s jakou přesností budou trasovány jednotlivé barevné pixely a to v rozmezí Volné, kdy bude trasovanými pixely proložena ideální křivka, až Těsné, kdy bude trasování kopírovat pixely přesně tzn. převod bude "ostrý-kostrbatý"

Filtr šumu - určuje s jakou rozlišovací schopností má být převod obrázku uskutečněn v případě vyšších hodnot lze podstatně zkrátit následnou kontrolu a příp. dočišťování výsledných křivek

Zeslabení - nastavení průhlednosti obrázku

 

 

4) Proložení vektorů křivkami

 

Pro snížení náročnosti na výpočetní výkon a zkrácení času frézování, je vhodné po převodu obrázku na vektory tyto vektory následně optimalizovat pomocí funkce Proložit křivkou - proložit vybrané vektory křivkami. Jedná se o funkci, která matematicky komplikovaně vyjádřené vektory-funkce zjednodušuje, resp. převádí na  snáze řešitelné matematické funkce (oblouky či bezierovy křivky), díky kterým je dosaženo zjednodušení celého g-kódu, plynulejšího-hladšího chodu při samotném obrábění a celkového zkrácení potřebného výrobního času. Druh křivky která bude použita lze zvolit z následujících:

 

Typy proložení:

 

Kruhové oblouky

Bezierovy křivky

Přímé čáry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5) Odstranění původního obrázku, export do dxf

 

Pro lepší přehlednost doporučujeme po převodu původní obrázek označit a smazat jej pomocí funkce Odstranit. V případě, že plánujte výsledné křivky dále zpracovávat i v jiném než Vectric CAD/CAM programu, využijte funkci Exportovat, která umožňuje vybrané křivky uložit v příslušném formátu..