STEPCRAFT - výpočet optimálních řezných podmínek

NÁZVOSLOVÍ:

 

n = otáčky za minutu (ot/min)
vc = řezná rychlost (m/min)
d = průměr nástroje (mm)
z = počet zubů
fz = úběr na zub (mm/zub)
vf = posuv do řezu (mm/min)

 

 

VÝPOČET OPTIMÁLNÍCH OTÁČEK:

 

n [ot/min] = (vc [m/min] *1000) / 3.14 * ø d [mm])

 

Příklad výpočtu:


vc = 500 m/min (hodnota dle tabulky „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
d = ø 8 mm

 

19904 ot/min = (500 *1000) / (3.14 * 8)

 

Pokud jsou maximální otáčky pracovní jednotky nižší než vypočtená hodnota, maximální otáčky pracovní jednotky je
potřeba vložit do tabulky pro výpočet podávací rychlosti.

 

 

VÝPOČET OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI POSUVU DO ŘEZU:

 

vf = n * z * fz

 

Příklad výpočtu pro hliník (tvářená slitina) při použití 8 mm dvoubřitého nástroje:

 

n = 19904 ot/min (viz. „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
Fz = 0,064 (hodnota dle tabulky „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
z = 2

 

2547,77 mm/min = 19904 * 2 * 0,064

 

 

TABULKA DOPORUČENÝCH HODNOT POSUVU NA ZUB

(v závislosti na obráběném materiálu a průměru nástroje)

 

 

 

HLOUBKA FRÉZOVÁNÍ NA PRŮCHOD

  

 

  D2.Serie M.Serie Q.Serie
neželezné kovy d x 0,05 d x 0,2 d x 0,3
materiály na bázi dřeva a plastu d x 0,5 d x 0,75 d x 1
pěnové materiály d x 3,5 d x 5 d x 5
d = průměr řezné kružnice nástroje

 

LATERÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ (BOČNÍ ÚBĚR/PŘEKRYTÍ)

 

Při bočním frézování doporučujeme úběr odpovídající 25 % průměru nástroje při zachování hloubky frézování. Hloubka ponoření je podmíněna výkonem frézovací jednotky, celkovou konstrukční tuhostí = typem Vašeho CNC systému Stepcraft. Z toho pramení potřeba snížení těchto hodnot v závislosti na výkonu Vaší frézovací jednotky Stepcraft. (hodnoty v tabulce pro M.Serii a D.Serii odpovídají použití standardní frézovací jednotky Stepcraft MM-1000 - v případě slabšího vřetene je potřeba hloubku na průchod přiměřeně zredukovat)

  

 

DÉLKA NÁSTROJE:

 

Pro minimalizaci vibrací a namáhání nástroje, nepoužívejte frézy s větší pracovní výškou větší než je pro Vaši konkrétní aplikaci třeba. Obzvláště u fréz s upínací stopkou 3mm a méně, doporučujeme vzhledem k jejich náchylnosti na rozvibrovávání se, používat nástroje s co nejmenší možnou délkou. V případě obrábění větších ploch a hlubším frézování(např. kapes) doporučujeme preferovat kombinované strategie frézování (kombinace většího a menšího průměru nástroje).

 

 

SMĚR FRÉZOVÁNÍ

 

- viz článek sousledné/nesousledné frézování zde

 

 

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA FRÉZOVÁNÍ:


Maximální možné zanoření nástroje je u většiny nástrojů závislé na výšce jejích zubů, (maximální pracovní výšce nástroje. Vzhledem k tomu že u většiny používaných nástrojů je stopka-dřík nástroje roven řezné kružnici nástroje a tak v případě většího zanoření než je výška jeho zubů, začne docházet k tření stopky o obráběný materiál. U nástrojů s podbroušenou stopkou (tzn. řezná kružnice nátroje je větší než jeho stopka) je možné dosáhnout větších hloubek frézování než je pracovní výška nástroje.

 

STRATEGIE ZANOŘENÍ NÁSTROJE:

 

Jako strategii pro zanoření nástroje do materiálu vždy upřednostňujte zanoření pomocí rampy či kontinuální spirálový sestup před přímým zanořením(sestupem).

 

 

CHLAZENÍ / MAZÁNÍ


Chlazení neželezných kovů se v optimálním případě provádí mazacím systémem v kombinaci s mazivem. Mazání zlepšuje kvalitu povrchu a zaručuje dlouhodobou spolehlivost pracovní jednotky. Pro dosažení excelentního povrchu u akrylu, plexiskla a podobných materiálů je vhodné mazat mýdlovým roztokem, příp. alespoň použít ofukovou trysku nasměrovanou před nástroj.