STEPCRAFT - výpočet optimálních řezných podmínek

NÁZVOSLOVÍ:

 

n = otáčky za minutu (rpm)
vc = řezná rychlost (m/min)
d = průměr nástroje (mm)
z = počet zubů
fz = úběr na zub (mm/zub)
vf = podávací rychlost (mm/min)

 

VÝPOČET OPTIMÁLNÍCH OTÁČEK:

 


n [ot/min] = (vc [m/min] *1000) / 3.14 * ø d1 [mm])

 

Příklad výpočtu:


vc = 500 m/min (hodnota dle tabulky „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
d = ø 8 mm

 

19904 ot/min = (500 *1000) / (3.14 * 8)

 

Pokud jsou maximální otáčky pracovní jednotky nižší než vypočtená hodnota, maximální otáčky pracovní jednotky je
potřeba vložit do tabulky pro výpočet podávací rychlosti.

 

VÝPOČET OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI POSUVU DO ŘEZU:

 

 

vf = n * z * fz

 

Příklad výpočtu pro hliník (tvářená slitina) při použití 8 mm dvoubřitého nástroje:

 

n = 15923 ot/min (viz. „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
Fz = 0,064 (hodnota dle tabulky „Tabulka hodnot řezné a podávací rychlosti“)
z = 2

 

2547,77 mm/min = 19904 * 2 * 0,064

 

TABULKA DOPORUČENÝCH HODNOT POSUVU NA ZUB

(v závislosti na obráběném materiálu a průměru nástroje)

 

 

HLOUBKA FRÉZOVÁNÍ NA PRŮCHOD

 

 

 

  D.Serie M.Serie Q.Serie
neželezné kovy d x 1,25 d x 1,33 d x 1,5
materiály na bázi dřeva a plastu d x 1,5 d x 1,5 d x 2
pěnové materiály d x 3,5 d x 5 d x 5
d = průměr řezné kružnice nástroje

 

 

 

Při bočním frézování doporučujeme úběr odpovídající 25 % průměru nástroje při zachování hloubky frézování. Hloubka ponoření je podmíněna výkonem frézovací jednotky, celkovou konstrukční tuhostí a stabilitou systému. Z toho pramení potřeba snížení těchto hodnot v závislosti na výkonu a/nebo hmotnosti použité frézovací jednotky.

 

 

 

 

 

 

DÉLKA NÁSTROJE:

 

Pro minimalizaci vibrací používejte nástroje s co nejmenší možnou užitnou délkou tzn. minimálním přesahem ostří nad materiál a to obzvláště u čelních fréz s průměrem řezné kružnice 3 mm a méně.

 

 

 

SMĚR FRÉZOVÁNÍ

 

Nesousledné (Downcut) frézování:


Při frézování v příčném směru je nástroj vtahován do materiálu, což může vést k tomu, že portál nebo osa Z se během odstranění nadměrné třísky má tendenci propružit (odezva vodících šroubů)  proti směru posuvu. To může zapříčinit nepřesnosti ve frézovací dráze a při enormním úběru třísky může vést k zničení upnutého nástroje. Za předpokladu použití vedení na kuličkových šroubech je nesousledné frézování preferováno nad sousledným.

 

 

 


Sousledné (Upcut) frézování:


Během sousledného frézování,je nástroj odtlačován od materiálu. To může při velmi malém úběru třísky vést k odrážení břitů ostříod materiálu, následnému rozkmitání nástroje a výslednou nižší kvalitu obrobeného povrchu a snížení životnosti nástroje. Sousledné frézování je oblíbeno u systému svedením na záávitových tyčích dík eliminaci odezvy vodících závitových šroubů.

 

 

 

 

ZANOŘENÍ FRÉZOVACÍHO NÁSTROJE:


Maximální možné zanoření nástroje je potřeba redukovat dle užitné délky břitu, jinak se bude stopka nástroje třít o obráběný materiál. U nástrojů s podbroušenou stopkou je možné přes několik přísuvů dosáhnout efektivní užitné délky, přesahující užitnou délku břitu.

 

 

CHLAZENÍ / MAZÁNÍ


Chlazení neželezných kovů se v optimálním případě provádí mazacím systémem v kombinaci s mazivem. Mazání dále zlepšuje kvalitu povrchu a zaručuje dlouhodobou spolehlivost pracovní jednotky. Pro dosažení excelentního povrchu u plexiskla a podobných materiálů je vhodné mazání mýdlovým roztokem.