UCCNC - nové profily STEPCRAFT

Vzhledem k tomu, že nejnovější verze Stepcraft-UCCNC obsahuje spoustu nový funkcí, profilů a příkazů, shrneme si v následujících odstavcích ty nejzásadnější z nich.

 

1) Proces instalace

 

Nová verze UCCNC (1.221) je dodávána na originálním instalačním USB flash disku. Instalační proces byl značně zjednodušen, jelikož je celý integrován do jednoho samo-instalačního souboru. Stačí tak pouze spustit soubor "Stepcraft_Mult-Installer_V3.0" a postupovat podle pokynů na obrazovce. Součástí instalace je vedle nejnovějšího UCCNC též automatická instalace licenčního klíče, volba potřebného profilu dle vašeho stroje, volba používaných pracovních jednotek a instalace zkušebních vzorků, resp. testovacích projektů. Díky tomu si s instalací poradí i méně zkušený počítačový uživatel.

 

 

 

 

2) Volba profilu

 

Během instalace samotné budete vyzvání k volbě příslušného typu stroje a profilu dle vaší pracovní jednotky/jednotek. Lze tak jednoduše bez jakéhokoli donastavování či úprav vybrat mezi standardní frézou, systémem automatické výměny nástroje, laserovou gravírovací jednotkou, 3D tiskovou jednotkou, oscilačně-tangenciálním nožem, 4.rotační osou či 3D dotykovou odměřovací sondou. Dle zvolené pracovní jednotky nainstalovaný profil obsahuje vedle již nadefinovaných klíčových parametrů též nové uživatelské rozhraní, přizpůsobené konkrétním potřebám a způsobu práce s vybranou pracovní jednotkou. V případě systémů automatické výměny nástroje tak uživatelské rozhraní obsahuje například tlačítko pro odměření a uložení délek nástrojů umístěných v zásobníku nástrojů, v případě oscilačně tangenciálního nože zase vizualizace obsahuje šipku symbolizující aktuální orientaci břitu, v případě 3D tiskové jednotky je instalace rozšířena o program CURA pro přípravu tisku a u laserové gravírovací jednotky vás po spuštění UCCNC přivítá vyskakovací okno umožňující vložit obrázek ve formátu jpeg, zvolit jednu ze 3 nabízených strategií a začít s vypalováním. Lze tak připravit a vypálit obrázek bez jakéhokoli dalšího CAD/CAM softwaru či grafického programu.

 

3) Popis uživatelského rozhraní

 

 

Popis tlačítek označených na obrázku modrou barvou:

 

1. V případě Oscilačně-tangenciálního nože je obrazovka pro vizualizaci doplněna o zelenou šipku ukazující orientaci břitu nože

 

2. Přesuv do předdefinovaných pozic - po stisknutí příslušného tlačítka se portál přesune do definovaného bodu. Standardně jsou nadefinovány body střed pracovního rozsahu stroje, levý přední roh pracovního rozsahu stroje a střed zadní hrany pracovního rozsahu stroje. Další 3 body lze nadefinovat obdobným způsobem jako parkovací pozice P1-P3 (viz. článek k tématu zde)

 

3. Posun v ose o konkrétní vzdálenost - tlačítka umožňují změnit pozici portálu o přesně danou vzdálenost v příslušné ose. Po stisknutí tlačítka budete vyzváni k zadání vzdálenosti o kolik si přejete portál posunout (orientaci určujete pomocí zadání kladné(+) nebo záporné(-) hodnoty.

 

4. Double home all - jedná se o stejnou funkci jako Home all jen s tím rozdílem, že pro první referenční pohyb je nastavena vyšší a pro druhý zase naopak nižší rychlost přesunu. Docílíte tak časové úspory a zvýšení přesnosti zároveň

 

5. Warming - rozcvička je jednou z nejpraktičtějších nových funkcí. Po jejím aktivaci se CNC systém dá do diagonálního pohybu v celém pracovním rozsahu os X a Y. Zjednodušeně řečeno 3x úhlopříčně přejede celý pracovní prostor stroje tam a zpět s postupně se navyšující rychlostí posuvu. Doporučujeme tuto funkci použít při každém spuštění stroje.

 

6. Tlačítko M6 a tlačítko OFFSETS - integrované funkce pro systémy automatické výměny nástroje umožňují po stisknutí tlačítka M6 vyměnit upnutý nástroj zadáním jeho čísla (např."vyměň nástroj číslo 2. za nástroj číslo 4.). Zároveň umožňují pomocí tlačítka OFFSETS odměřit a do paměti uložit délky všech nástrojů v zásobníku (Přesněji odměřuje rozdíly v délkách vybraných nástrojů vůči jednomu zvolenému jako referenční)

 

7. Tlačítka Manual TC a P.Zero - jedná se o tlačítka sloužící pro usnadnění ruční výměny nástroje a přechod mezi 3D dotykovou sondou a čelní frézou. První tlačítko využijete například v případě složitějšího projektu u kterého je potřeba vyměnit například hrubovací a kulovou frézu po odfrézování referenční plochy. Není tak pro změnu nutné umístit senzor délky odměřování upnutého nástroje do stejného místa-výšky jako při odměřování nástroje před započetím frézování. Druhé tlačítko P.Zero je založeno na stejném principu jen s tím rozdílem, že umožňuje vyměnit namísto dvou nástrojů,nástroj a 3D dotykovou sondu.

 

8. Tlačítka 4th axis center - umožňují nalézt střed resp. osu rotace, důležitou pro přesné obrábění ve 4.rotační ose. Funkce obou tlačítek se liší pouze orientací souřadného systému.

 

9. Tlačítko TLS - jedná se o důvěrně známé tlačítko pro aktivaci funkce automatického odměření upnutého nástroje pomocí TS-32 nebo TS-39 a nadefinování pracovního počátku v ose Z. Rozdíl oproti předchozí verzi je pouze kosmetický (jiná ikonka)

 

10. Aligin to Angle a Reset Angle - v případě že materiál upnutý na pracovním stole není umístěn naprosto rovnoběžně s osami X a Y, tato funkce Vám dokáže kvantifikovat tuto odchylku a přizpůsobit jí orientaci souřadného systému. Pokud chcete zjištěnou odchylku zrušit, použijte tlačítko Reset Angle

 

4) 3D odměřování

 

Pro použití 3D dotykové odměřovací sondy ať již pro měření tvarů, vzdáleností, odchylek nebo scannování 3D objektů, je v UCCNC nově integrována samostatná karta resp. několik karet. Tyto karty podstatně zjednodušují operace s 3d dotykovou sondou a umožňují její využití i méně zkušené obsluze. O základním používání 3D dotykové sondy se dočtete v tomto textu. Výhody, podrobné nastavení a používání nových funkcí této jednotky budeme podrobně rozebírat v některém z příštích článků.