STEPCRAFT - ovládání CNC pomocí mobilního telefonu

OVLÁDÁNÍ CNC SYSTÉMU POMOCÍ APLIKACE V MOBILNÍM TELEFONU

Úvod

 

Základní ovládání CNC systému pomocí aplikace spuštěné ve Vašem mobilním telefonu je praktickým, čas šetřícím doplňkem a to obzvláště, pokud Váš stroj provozujete na místech s větší fluktuací lidí či jste se rozhodli pro jeho celo-zakrytovanou verzi.

 

Pokyny pro instalaci


1) Navštivte obchod obchod Play příp. App store, vyhledejte aplikaci s názvem Stepcraft Remote Control a nainstalujte ji do Vašeho mobilního telefonu.

2) Připojte USB stick k počítači v němž máte spuštěné UCCNC.

3) V UCCNC rozklikněte kartu Configuration/General setting a klikněte na tlačítko Configure Plugins.

4) V tabulce vyhledejte kolonku Stepcraft CNC Remote a aktivujte v ní možnost Enabled

5) Zapněte bluetooth ve Vašem mobilním telefonu a spusťte aplikaci Stepcraft CNC Remote

6) V aplikaci klikněte na Connect a zadejte registrační číslo potřebné pro spárování aplikace s Vaším UCCNC (registrační číslo naleznete na papírovém štítku v krabičce v níž byl dodán USB stick)

 

 

 

Ovládání

popis jednotlivých funkcí

 

F1;F2;F3;F4 – funkční programovatelné klávesy

CYCLE START – spouštění pracovního cyklu

FEED HOLD - zastavení pohybu, při opětovném stisknutí bude stroj bez upozornění dál pokračovat v přerušené operaci

CYCLE STOP - zastavení aktuálního pracovního cyklu po stisknutí se stroj okamžitě zastaví a ukončí aktuálně spuštěný cyklus (nedokončí! Pouze ukončí!)

SPINDLE ON/OFF – zapíná a vypíná pracovní jednotku(např. frézovací vřeteno)

ZERO X – nastavení pracovního počátku pro osu X

ZERO Y – nastavení pracovního počátku pro osu Y

ZERO Z – nastavení pracovního počátku pro osu Z

ZERO A – nastavení pracovního počátku pro osu A

HOME - provede kalibraci stisknutím koncových spínačů ve všech osách

SAFE Z – přesune pracovní jednotku do Safe Z

PROBE Z – aktivuje makro pro odměření nástroje pomocí TLS

GO TO ZERO – přesune pracovní jednotku do pracovní nuly ve všech osách

SHOW DRO

WORK COORD. - přepnutí na strojí souřadníce(v UCCNC = tlačítko MACHINE)

JOG MODE – přepíná mezi krokovým a kontinuálním režimem

RESET – tlačítko nouzového zastavení

FEEDRATE – posuvník pro korekci aktuální rychlosti posuvu do řezu

SPINDLE - posuvník pro korekci aktuálních pracovních otáček

JOG FEEDRATE – posuvník pro korekci rychlosti posuv v manuálním režimu

X+;X-;Y+;Y-;Z+;Z-;A+;A- - tlačítka pro posuv portálu v příslušných osách v manuálním režimu

CONNECT/DISCONNECT – připojení/odpojení aplikace od UCCNC