STEPCRAFT - kalibrace 3D dotykové sondy

Kalibrace 3D dotykové sondy

 

Aby 3D sonda byla schopna produkovat spolehlivé a dostatečně přesné výsledky, je potřeba ji před použitím zkalibrovat a v některých případech též upravit její citlivost. Jak tohoto docílit se dočtete v dnešním článku.

 

3D dotyková sonda k dostání zde

Hrot pro 3D dotykovou sondu k dostání zde

 

 

Centrování hrotu 3D dotykové sondy

 

Pro vycentrování hrotu 3D dotykové sondy v osách X a Y budete potřebovat 3D dotykovou sondu, imbusový klíč 1,5 mm a 2 mm spirálovou frézu a následující pracovní postup:

 

 1. Upněte podkladovou desku na pracovní stůl Vašeho CNC
 2. Upněte do frézovacího vřetene 2mm spirálovou frézu
 3. Nastavte aktuální polohu jako pozici pracovního počátku X0/Y0
 4. Vyfrézujte v této poloze do podkladové desky cca 1 mm hluboký otvor
 5. Příkazem HOME Z zvedněte frézovací jednotku
 6. Vypněte frézovací jednotku vypínačem umístěným na těle frézovací jednotky
 7. Vyjměte upnutý nástroj a upněte místo něj 3D dotykovou sondu
 8. Pro jednodušší kalibraci pootočte tělo 3D sondy tak, aby  otvor kterým je vyveden kabel z 3D dotykové sondy směřoval rovnoběžně s osou X
 9. Hrot 3D dotykové sondy přesuňte do vyfrézovaného otvoru
 10. Vizuálně vyhodnoťte, zda je hrot sondy uprostřed otvoru
 11. Zasuňte 1,5 mm imbusový klíč do jednoho ze tří stavěcích šroubů (otvory na spodní straně těla 3D dotykové sondy)
 12. Pozvolným otáčením prvního stavěcího šroubu imbusovým klíčem proveďte požadovanou korekci
 13. Pozvolným otáčením druhého stavěcího šroubu imbusovým klíčem proveďte požadovanou korekci
 14. Pozvolným otáčením třetího stavěcího šroubu imbusovým klíčem proveďte požadovanou korekci
 15. Po vycentrování pootočte sondu o 90° a zkontrolujte zda hrot zůstal vycentrovaný(příp. znovu zopakujte kroky 12-14)

 

Tip: Pro jednodušší posouzení přesnosti při seřízování zkuste pro frézování referenčního otvoru použít V-bit namísto 2mm spirálové frézy.

 

 

Nastavení tuhosti-citlivosti 3D dotykové sondy

 

Citlivost hrotu 3D dotykové sondy lze nastavit pomocí stavěcího šroubu s pružinou.

Pro nastavení použijte imbusový klíč 3mm

Otáčením po směru hodinových ručiček citlivost hrotu snižujete(=tuhost zvyšujete)

Otáčením proti směru hodinových ručiček citlivost sondy zvyšujete(=tuhost snižujete)

 

Pozn.: Pozor, v případě snižování citlivosti hrotu postupujte nanejvýš obezřetně - u měkčích materiálů může v případně nastavení nízké citlivosti sondy dojít k deformaci sondovaného povrchu nebo zlomení hrotu 3D dotykové sondy