UCCNC Plugin Autoleveler CA

Plugin autoleveleru pro UCCNC je doplněk, který umožňuje automaticky korigovat pozici pracovního počátku v ose Z dle nerovností povrchu obráběného materiálu a to tak, že  zadá 3D dotykové sondě nejprve příkaz změřit pracovní výšku Z0 na vybraných místech pracovní plochy a následně vytvoří mapu změn výšek Z0, kterou pak používá pro příslušné korekce během obrábění.

 

Postup:

1) Spusťte UCCNC a rozklikněte kartu Configuration/General setting a klikněte na tlačítko Configure Plugins

2) V tabulce vyhledejte kolonku Autoleveler CA a aktivujte u ní volbu Enabled

 

 

3) Restartujte UCCNC a rozklikněte kartu Configuration/General setting a klikněte na tlačítko Configure Plugins

4) V tabulce Pluginů vyhledejte kolonku Autoleveler CA a klikněte u ní na tlačítko show

5) V okně Autoleveler CA otevřete pomocí tlačítka File Open Váš frézovací program(G-kod)

 

 

6) Ve spodní části okna Autoleveler CA nakofigurujte jednotlivé parametry dle specifik Vašeho projektu(viz. obrázek výše)

 

Popis jednotlivých parametrů:

Lines - počet řádků vygenerovaného G-kódu

X length - šířka obrobku

Y length - délka obrobku

TotalPoints - celkový počet hledaných bodů

Points on X direction - počet hledaných bodů ve směru osy X

Points on Y direction - počet hledaných bodů ve směru osy X

Tool Z Offset - délkový rozdíl mezi sondou a frézou (v případě systémů automatické výměny nástroje) 

Manual Zero - pro ruční korekci nulového bodu po výměně sondy za nástroj

Auto Zero - po dokončení odměřovaní se 3D sonda přesune do bodu XP/YP kde provede automatické odměření nulového bodu (např. pro následné automatické odměření nástroje)

Settings - viz. bod.7

Create GCode and send to UCCNC - zavede upravený G-kod do UCCNC

  

7) V okně Autoleveler CA klikněte na tlačítko Settings a nastavte parametry odměřování dle výškové členitosti Vašeho projektu

 

Popis jednotlivých parametrů:

 

Probing Altitude - výška od které sonda začíná hledání

Probihng Depth - maximální hloubka do které sonda uskutečňuje hledání (při jejím dosažení se sonda zvedá zpět)

Probing Speed - rychlost sestupu při hledání

Travel Altitude - výška zdvihu sondy při přesuvu mezi hledanými body

Travel Speed - rychlost přesuvu sondy mezi jednotlivými body

Feed Altitude -

Segment Length -

 

 

 

 

  

8) Pomocí tlačíta Create GCode and send to UCCNC odešlete upravený G-kod do UCCNC

 

 

9) Najeďte 3D sondou nad nejvyšší bod materiálu a zahajte pracovní cyklus(Start Cycle)

- sonda jako první provede odměření nulové výšky Z

10) Znovu stiskněte Start Cycle a sonda zahájí automatické odměření členitosti povrchu v bodech které jste nastavili v autoleveleru

11) Vyměňte sondu za požadovaný nástroj a přesuňte pracovní jednotku do pozice X0Y0

12) Nastavte nový pracovní počátek Z0 (papírková metoda; senzor upnutého nástroje..)

12) Zkontrolujte zda jste neopomněli pracovní jednotku zapnout , stiskněte Start Cycle a vyčkejte na dokončení pracovního cyklu