VECTRIC - strategie zanoření nástroje do materiálu

Jistě jste již zaregistrovali, že Váš CAD/CAM software Vám umožňuje volit z několika strategií zanoření nástroje do materiálu. V dnešním článku probereme nabídku těchto strategií pro CAD/CAM softwary Vectric.

 

 

Dostupné strategie zanoření:

 

Přímý sestup/Přímé zanoření

 

- jedná se o sestup při němž je nástroj nejprve ve svislém směru zanořen do materiálu na hloubku jenž je definována v profilu nástroje v databázi nástrojů a označena jako "maximální hloubka na průchod". Rychlost zanoření je definována v profilu nástroje v databázi nástrojů a označena jako "Plunge rate". Následně je zahájeno frézování rychlostí posuvu do řezu tzv. "Feed rate" která je opět definována v profilu nástroje.

 

Pozn:

- u této strategie doporučujeme Pluge rate nastavit na 10-20% rychlosti Feed rate

- tato strategie je dostupná pro všechny nástrojové dráhy

- strategie přímého znoření je naprosto nevhodná pro nástroje s břity pouze po stranách

 

Sestup Hladký (Rampa rovná)

 

 

- jedná se o zanoření které kombinuje svislé zanořování s posuvem do řezu. Díky tomu je dosaženo šikmého sestupu nástroje což vedle menšího namáhání (nástroje i CNC systému) umožňuje používat i nástroje bez ostří přes střed/zavrtávacího zubu. U této strategie lze optimalizovat délku sestupu v mm případně úhel pod kterým má nástroj klesat až na příslušnou hloubku tzn. hloubku jenž je definována v profilu nástroje a označena jako "maximální hloubka na průchod". Po dosažení této hloubky je zahájeno samotné frézování a to rychlostí posuvu do řezu tzn. "Feed rate".

 

Pozn.:

- u této strategie doporučujeme "Pluge rate" nastavit na 30-60% rychlosti "Feed rate"

- tato strategie je dostupná pro Nástrojovou dráhu Profil; Kapsa; Inlay; V-Carve; Formování, 3D hrubování

 

Sestup Cik-Cak (Rampa "Cik-cak")

 

 

- pro případ malých či tvarově komplikovaných dílců doporučujeme namísto rampy přímé použít Rampu Cik/cak ta sice vychází ze stejných parametrů jako rampa přímá avšak díky sestupu tam a zpět je realizována na podstatně kratší vzdálenosti.

 

Pozn.:

- u této strategie doporučujeme "Pluge rate" nastavit na 30-60% rychlosti "Feed rate"

- tato strategie je dostupná pro nástrojovou dráhu Profil

 

Sestup spirální-kontinuální (Rampa spirálová "HELICAL")

 

 

- kontinuální spirální sestup je založen na stejném principu jako předchozí dvě strategie tzn. šikmém zanořování do materiálu, avšak oproti předchozím strategiím není délka tohoto sestupu regulována zadanou vzdáleností či úhlem ale místo toho je rovnoměrně rozložena do celé délky řezu (jednoho průchodu).

 

Pozn.:

- u této strategie doporučujeme "Pluge rate" nastavit na 30-60% rychlosti "Feed rate"

- tato strategie je dostupná pro Nástrojovou dráhu Profil