UCCNC - MDI

MDI - POLE PRO MANUÁLNÍ ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ

 

Řádka MDI (Manual Data Input) umožňuje jednoduché řízení CNC systému bez nutnosti zavádět program (Váš g-kód). Je to v podstatě příkazová řádka řídícího softwaru UCCNC. Prostřednictvím této řádky dokážete například spouštět tlačítka která vidíte na kartě RUN aniž by jste museli pohnout myší.

 

 

 

POPIS MDI ŘÁDKY:

 

MDI řádka je rozdělena na tři části a to

 

  • 1. část signalizující kompatibilitu zadávaného příkazu (v případě chybně zadaného či nekompatibilního příznaku zabliká červeně, v případě opačném pak zeleně)

 

  • 2. část textové pole, umožňující vepsání požadovaného příkazu (viz. podporované příkazy níže)

 

  • 3. část informační zobrazující aktuálně aktivované funkce (aktivní posuv při max. rychlosti; zrušené offsety, zrušené pootočení pracovního souřadného systému,..)

 

 

 

 

PODPOROVANÉ ŘEŽIMY POHYBU:  

 

G0 = lineární interpolace(pohyb po přímce) maximální rychlostí

G1 = lineární interpolace(pohyb po přímce) rychlostí Fset

G2 = kruhová interpolace(pohyb po oblouku) po směru hodinových ručiček rychlostí Fset

G3 = kruhová interpolace(pohyb po oblouku) proti směru hodinových ručiček rychlostí Fset

 

Pozn.: Pokud je jeden těchto režimů(G1/G2/G3/G4) aktivní, zadávejte do MDI pouze požadované požadované osy a souřadnice. Tzn. pokud je například G0 aktivním režimem pohybu, stačí zadat text „X1 Y2“ a stisknout klávesu "Enter". Následně zabliká signální kontrola MDI zeleně a CNC systém se vydá nejkratší- přímou drahou a maximální rychlostí do místa X = 1; Y = 2

  

 

PODPOROVANÉ PŘÍKAZY G-KÓDU:

 

Nápovědu spustitelných příkazů G-kódu naleznete v UCCNC v kartě HELP/SUPPORTED G-CODES

 

 

 

PODPOROVANÉ PŘÍKAZY M-KÓDU:

 

Nápovědu spustitelných příkazů M-kódu(makropříkazů) naleznete v UCCNC v kartě HELP/SUPPORTED M-CODES

 

 

M3 - příkaz pro spuštění frézovací jednotky (resp. aktivuje relé zapínající frézovací jednotku)

M5 - příkaz pro vypnutí frézovací jednotky (resp. deaktivuje relé zapínající frézovací jednotku)

M6 - příkaz pro automatickou výměnu nástroje (spustí tvz. makro - sekvenci příkazů cyklu automatické výměny nástroje)

M7 - příkaz pro zapnutí postřiku frézovacího roztoku (resp. aktivuje relé ovládající jednotku postřiku)

M10 - umožňuje manuálně aktivovat laser a nastavit jej na požadovanou intenzitu

M11 - umožňuje manuálně deaktivovat laser

M31 - příkaz spouští cyklus automatického odměřování upnutého nástroje

 

Pozn: Stejným způsobem lze spouštět i makra obsažená ve složce Vašeho profilu Stepcraft v UCCNC

 

 

PODPOROVANÉ PŘÍKAZY DALŠÍ:

 

Nápovědu pro další spustitelné příkazy naleznete v UCCNC v kartě HELP/SUPPORTED OTHER CODES

 

F = nastavení rychlosti posuvu do řezu (Př: F2750 = rychlost posuvu 2750mm/min)

S = nastavení otáček (S18000 = nastaví otáčky na frézovací hřídeli na 18.000 ot/min)

T = definuje číslo nástroje ( M06T01 = vymění aktuálně upnutý nástroj za nástroj č.1)