UCCNC - stepcraft GUI

v následujícím textu naleznete popis základních funkcí řídícího programu UCCNC (platné pro UCCNC s implementovaným profilem Stepcraft)

 

 

 
A) RESET

tlačítko nouzového zastavení stroje, tlačítko pro reset uccnc (stisknout po každém zapnutí UCCNC)

 

B) HOME ALL

- přesune pracovní portál do strojní nuly = provede kalibraci stisknutím koncových spínačů ve všech osách (v pořadí osa Z; osa X; osa Y )

 

C) LOAD FILE

tlačítko pro zavedení programu (nahrání souboru s G-kódem)

 

D) JOG MENU

vyskakovací menu pro manuální přesouvání (polohování) pracovního portálu

 

E) ZERO ALL

vynulování pracovního souřadného systému

po stisknutí se aktuální poloha pracovní jednotky nastaví jako bod 0;0;0 = pracovní počátek shodný s pozicí 0;0;0 v CAM programu)

 

F) SENZOR ODMĚŘOVÁNÍ

tlačítko pro aktivaci odměřování délky upnutého nástroje

po stisknutí program vykoná Makro P31 (automatické odměření aktuálně upnutého nástroje)

 

G) START CYCLE

tlačítko pro spuštění pracovního cyklu

po stisknutí CNC začne vykonávat zavedený program (nahraný G-kód)

 

H) FEED HOLD

- tlačítko pro zastavení posuvu

- pozor při opětovném stisknutí FEED HOLD bude stroj bez upozornění dál pokračovat v přerušené operaci

 

I) STOP CYCLE

tlačítko pro zastavení aktuálního pracovního cyklu

- po stisknutí se stroj okamžitě zastaví a ukončí aktuálně spuštěný cyklus (nedokončí! Pouze ukončí!) Vrátit se k tomuto místu a dál z něj pokračovat lze pomocí tlačítka RUN FROM HERE

 

J) RUN FROM HERE

spuštění zavedeného programu (nahraného G-kódu) z konkrétní řádky

- vyberte konkrétní číslo řádku programu a napiště jej do řádku MDI. Následně stiskněte tlačítko RUN FROM HERE a START CYCLE. UCCNC Vás následně bude informovat o místě do kterého se chystá přesunout pracovní jednotku. Zkontrolujte zda v dráze není žádná překážka a potvrďte. Systém přesune pracovní jednotku do tohoto místa a vyčkává na stisknutí START CYCLE pro vykonání zvolené a všech následujících řádek zavedeného programu

 

K) MDI

- příkazový řádek

umožňuje zadání konkrétního řádku zavedeného programu, spouštění maker a další pokročilé ovládání systému

 

L) OVERDRIVE LIMITS

tlačítko pro dočasné vyřazení koncových spínačů

v případě zastavení stroje na stisknutém koncovém spínači umožňuje toto tlačítko dočasně odstavit koncové spínače a tak z nich v manuálním režimu poodjet

 

M) ZERO X;Y;Z

- přenastavení aktuální polohy na bod nula pro jednotlivé osy

umožňuje vynulovat souřadný systém v konkrétních osách (nastavit pracovní nulu pouze pro konkrétní zvolenou osu)

 

N) HOME X;Y;Z

tlačítka pro kalibraci konkrétní zvolené osy

- po stisknutí přesune pracovní jednotku ve zvolené ose do strojní nuly = stiskne koncový spínač

 

O) FEED

manuální přestavení rychlosti posuvu do řezu (Fset= nastavená rychlost; Fact= aktuální rychlost)

- pomocí tlačítek + a – umožňuje manuální regulaci rychlosti do řezu

 

P) SPINDLE

manuální přestavení otáček pracovní jedotky (Sset= nastavené otáčky; Sact= aktuální otáčky)

- pomocí tlačítek + a – umožňuje manuální nastavení otáček pracovní jednotky

 

Q) GO TO ZERO

tlačítko pro přesun do pracovního počátku

po stisknutí přesune pracovní jednotku do pozice 0;0;0 = pracovní počátek

 

R) G51-G59

- tlačítka pro změnu pracovního souřadného systému

umožňuje nadefinovat až šest souřadných systémů a nastavení

 

S) P1-P3

- tlačítka parkovacích pozic

- tlačítka umožňují přesunout pracovní jednotku do pevně stanovených míst v pracovním prostoru stroje

- viz. článek editace P1-P3

 

T) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PRACOVNÍ JEDNOTKY

- tlačítko pro zapínání a vypínání frézovacího vřetene

v případě pracovních jednotek se software řízením otáček nebo pracovní jednotkou a řídící rozběhovou jednotkou, umožňuje spouštění a vypínání frézovacího vřetene stiskem tlačítka

 

U) LUBRIFIKACE

tlačítko pro aktivaci deaktivace lubrifikace

zapíná/vypíná systém postřiku frézovací kapaliny

 

V) Panel Zobrazení nástrojových drah

umožňuje přepínání mezi jednotlivými pohledy na nástrojové dráhy

 

W) REWIND FILE

tlačítko převinutí zavedeného programu na začátek

vrátí aktuálně otevřený program na řádek 0, tzn. na první řádek nahraného G-kódu

 

X) OFFLINE MODE

přepnutí do offline módu umožňuje následně spustit pomocí START CYCLE simulaci aktuálně zavedeného programu = zavedený program je vykonán pouze virtuálně tzn. pouze v okně zobrazení nástrojových drah.

 

Y) SINGLE LINE

po stisknutí bude vykonána pouze jedna řádka zavedeného programu

 

Z) MACHINE

umožňuje přepínání mezi pracovním a strojním(neměnným) souřadným systémem

 

 

OFFLINE VERZE ČLÁNKU

 

UCCNC základní GUI Stepcraft D-Serie bez ATC