UCCNC - funkce tlačítek G54-G59

Tlačítka G54 G55 G56 G57 G58 G59 umožňují přepínat mezi několika pracovními souřadnými systémy, což je výhodné pro celou řadu aplikací. Lze toho využít při kyvadlovém provozu cnc systému, nebo při obrábění sérií téměř shodných obrobků lišících se od sebe navzájem například pouze výškou ( vygravírování loga do 100ks destiček 100x100x10 a 100ks destiček 100x100x20). Další praktické využití se nabízí v případě použití některého ze systémů automatické výměny nástroje v kombinaci s frézou pro srovnávání povrchu, či jiným nástrojem který chcete používat aniž by jste jej  museli zadávat do lineárního zásobníku nástrojů.

 

 

FUNKCE:

 

Tlačítka G54-G59 jsou v podstatě paměťové pozice aktuálního nastavení UCCNC, resp. paměť rozdílů(offsetů) jednotlivých parametrů od defaultních hodnot. Lze tak principiálně nastavit, že v G54 bude pracovní počátek (tzn. pozice 0;0;0) ve strojních souřadnicích 10, 20, 30, kdežto v G55 bude pracovní počátek (tzn. pozice 0;0;0) ve strojních souřadnicích 200, 100, 50

 

UKÁZKOVÝ POSTUP:

pro kyvadlový provoz (2 stejné obrobky každý upnutý na jedné polovině pracovního stolu)

 

1. Spusťte UCCNC, zkontrolujte zda je aktivní tlačítko G54 (to že je aktivní poznáte podle zelené kontrolky v pravé části tlačítka)

2. Proveďte standardní úkony po spuštění a nadefinujte pracovní počátek pro první obrobek (upnutý na první polovině pracovního stolu)

3. Aktivujte (=klikněte na) tlačítko G55 - to že je aktivní poznáte podle zelené kontrolky která se rozsvítí v jeho pravé části

4. Proveďte standardní nastavení pracovního počátku pro druhý obrobek (upnutý na druhé polovině pracovního stolu)

5. V případě potřeby stejný postup opakujte i pro tlačítka G56, G57,..

6. Pomocí tlačítka LOAD FILE zaveďte požadovaný program (G-kód)

7. Pomocí tlačítka G54 aktivujte souřadný systém s nadefinovaných pracovním počátkem pro první obrobek

8. Spusťte výrobní program stisknutím tlačítka START CYCLE

9.Vyčkejte na dokončení výrobního cyklu

10. Změňte aktivní pracovní souřadný systém kliknutím na tlačítko G55 - to že je aktivní poznáte podle zelené kontrolky která se rozsvítí v jeho pravé části

11. Pomocí tlačítka REWIND FILE vraťte program (G-kód) na jeho první řádek

12. Ujistěte se že pro obrobek který se chystáte obrábět máte aktivní správný souřadný systém (v našem případě G55)

13. Zkontrolujte zda pracovní jednotce v přejezdu mezi pracovními počátky v G54 a v G55 nebrání upínky či cokoli jiného

14. Spusťte výrobní program stisknutím tlačítka START CYCLE

15. Vyčkejte na dokončení pracovního cyklu