UCCNC - Softlimit Z max

V dnešním textu se zaměříme na chybové upozornění UCCNC objevující se bezprostředně po stisknutí tlačítka START CYCLE.

"The current job workspace is out of the set software limits.", neboli pracovní rozsah potřebný pro vykonání programu je větší než maximální zdvih omezený softwarovým limitem CNC systému.

 

 

Řídící software nás tak informuje o tom, že materiál, resp. výška materiálu + výška potřebná pro přesuv je větší než je rozsah pojezdu v ose. Příčinu tohoto upozornění je potřeba hledat ve špatném nastavení jednoho z následujících parametrů:

 

 

Výška materiálu (CAD/CAM software Vectric)

 

 

definuje tloušťku materiálu, což je parametr který je důležitý pro určení správné hloubky řezu a počtu potřebných průchodů v případě rozfrézovávání-dělení materiálu na dílce. Pokud výška materiálu v součtu s kterýmkoli z dále uvedených parametrů přesáhne hodnotu maximálního zdvihu v ose Z (tzn. přesáhne hodnotu soflimit Z max), CNC systém zobrazí upozornění "The current job workspace.."

pozn.: V případě nastavení pracovního počátku v ose Z na úroveň pracovního stolu, resp. spodní ložné plochy materiálu, je potřeba, aby výška materiálu v součtu s parametrem Z-Gap(viz. níže) nepřesáhla hodnotu maximálního zdvihu v ose Z (tzv. soflimit Z max).

 

 

Výška Save Z height (řídící software UCCNC)

 

 

Bezpečná výška Z je vzdálenost (od pracovního počátku Z), do které se má CNC systém přesunout v případě obdržení instrukce pro přesuv-přejezd (nad materiálem). Například v případě přesuvu do pracovního počátku X0Y0 po stisknutí START CYCLE.

pozn: v případě nastavení pracovního počátku na úroveň pracovního stolu resp. spodní ložné plochy materiálu,  je potřeba aby byl tento parametr větší než výška materiálu (v ideálním případě k němu přičtěte i výšku vašich upínek). 

 

 

Rychlé mezery Z nad materiálem (CAD/CAM software Vectric)

 

 

Tento parametr určuje výšku do které se má pracovní jednotka posunout před zahájením přesuvu během pracovního cyklu, přičemž se jedná o parametr který se poměrně znatelně projevuje na celkovém čase frézování. Pokud Vzdálenost Z1 v součtu s výškou materiálu přesáhne hodnotu maximálního zdvihu v ose Z, CNC systém zobrazí upozornění "The current job workspace.."

pozn: V případě nastavení pracovního počátku na pracovní stůl resp. spodní ložnou plochu materiálu, by součet parametrů tloušťka materiálu a Vzdálenost Z1(rychlé přesuvy nad materiálem) neměl přesáhnout hodnotu maximálního zdvihu v ose Z (tzv. softlimit Z max).

 

 

Výška Z-GAP = Mezera Z nad materiálem (CAD/CAM software Vectric)

 

 

Tento parametr určuje prostor nad materiálem resp. výšku do které se má pracovní jednotka posunout před zahájením přejezdu během obrábění. Pokud Z-GAP (= Mezera Z nad materiálem) v součtu s výškou materiálu přesáhne hodnotu maximálního zdvihu v ose Z (tzn. přesáhne hodnotu soflimit Z max), CNC systém zobrazí upozornění "The current job workspace.."

pozn: V případě nastavení pracovního počátku v Z na úroveň pracovního stolu resp. spodní ložné plochy materiálu, je potřeba, aby součet parametrů Z-GAP a Výška materiálu nepřesáhl hodnotu maximálního zdvihu v ose Z.(tzv. soflimit Z max).