STEPCRAFT - kleština a převlečná matice

Vzhledem k tomu, že nesprávně upnutý nástroj může být příčinou nekvalitně obrobeného povrchu,  zapříčinit poškození frézovací jednotky a v případě uvolnění se z kleštiny též způsobit úraz, na následujících několika řádcích se seznámíme se správným postupem jeho upínání.

 

 

POPIS:

 

1) Frézovací jednotka

2) Převlečná matice

3) Kleština

4) Stopková fréza

5) Tlačítko aretace frézovací jednotky

6) Plochý klíč

 

 

SPRÁVNÝ POSTUP UPÍNÁNÍ:

(video zde)

 

1) Výběr správné kleštiny - vedle výběru vhodného typu kleštiny, který se odvíjí od typu frézovací jednotky, je potřeba zvolit kleštinu s odpovídajícím upínacím průměrem (tzn. dle průměru stopky nástroje který se chystáte použít). Vzhledem k upínacímu rozsahu jednotlivých kleštin lze nástroj se stopkou 3mm upnout i do kleštiny 1/8", avšak obzvláště u déle používaných kleštin se tomuto doporučujeme vyvarovat.

2) Kontrola a případné očištění převlečné matice - v případě použití jedné převlečné matice pro vícero kleštin doporučujeme při každé takové výměně překontrolovat vnitřní závit a čistotu drážky do které zapadá kleština.

3) Zasunutí kleštiny do převlečné matice - nacvaknutí kleštiny do převlečné matice doporučuje provádět bez nástroje a jeho úspěšnost ověřit otočením převlečné matice vzhůru nohama - kleština při otočení nesmí samovolně vypadnout

4) Zasunutí stopky nástroje do kleštiny - v případě prémiových nástrojů se při zasunutí do kleštiny držte informací výrobce(na stopce nástroje bývá ryska) u ostatních nástrojů doporučujeme nástroj zasunout co nejhlouběji avšak pozor nikdy ne hlouběji než k začátku pracovní části nástroje.

5) Zaaretování, našroubování a dotažení převlečné matice s upnutým nástrojem na vřeteno frézovací jednotky - matice musí jít na frézovací vřeteno našroubovat lehce pomocí ruky. Pro dotažení matice použijte vhodný plochý klíč  a aretační tlačítko (v případě vřetene bez aretace použijte druhý plochý klíč)

 

 

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÉHO POSTUPU:

 

Pokud jste předchozí postup nedodrželi a nasunuli jste kleštinu nejprve na hřídel namísto do převlečné matice, příp. pokud jste omylem použili nástroj s menší upínací stopkou než je upínací průměr kleštiny, pravděpodobně bude potřeba při další výměně nástroje vyřešit zaseknutí kleštiny ve frézovacím vřeteni.

Pokud budete mít štěstí a frézování netrvalo dlouho resp. jste během frézování nástroj téměř nezatěžovali, kleština půjde vytáhnout ručně. V opačném případě - což je mnohem pravděpodobnější - doporučujeme následující postup:

(video zde)

 

1) Vyjměte frézovací jednotku z Vašeho CNC systému

2) Připravte si malé kladívko a špalík,(ev. kus překližky nebo podobného materiálu)

3) Špalík přiložte hranou na kleštinu (viz. video)

4) Lehce! poklepejte kladívkem na zadní hranu špalíku

5) Pootočte frézovací hřídelí o cca 1/4 otáčku

6) Opakujte kroky 4 a 5 až do uvolnění kleštiny

 

pozn.: Uvolnění je docíleno lehkými otřesy namísto hrubé síly!

pozn.: Postupujte s největší opatrností, rozvahou a lehkostí - v případě silných úderů můžete poškodit frézovací jednotku!