UCCNC - karta OFFSETS

Karta Offsets obsahuje hodnoty všech parametrů offsetů, nastavených pro jednotlivé pracovní souřadné systémy. Popisem těchto parametrů se budeme zabývat na následujících několika řádcích:

 

POPIS KARTY

 

 

G54; G55; G56; G57; G58; G59 (A) = tlačítka G54-G59 slouží k přepínání jednotlivých pracovních souřadných systémů, přičemž veškeré další nastavení (na obrázku označené písmeny B-K) je vztaženo k aktuálně zvolenému(aktivnímu) pracovnímu systému (informace o významu a funkci pracovních souřadných systémů je pojednáváno v článku "UCCNC - funkce tlačítek G54-G59")

CURRENT COORDS (B)  = aktuální pozice v souřadnicích strojních mínus aktuální pozice v souřadnicích pracovních

MACHINE COORDS (C) = aktuální pozice v souřadnicích strojních, tzn. vzdálenost od strojního počátku

WORK OFFSET (D) = aktuální pozice v aktuálních pracovních souřadnicích (vzdálenost od pracovního počátku tzn. místa které jsme určili jako pracovní nulu )

G92 OFFSET (E) = aktuální poloha v souřadnicích dočasného offsetu (např. hodnota kterou jste zadali při použití tlačítka pro posun počátku v ose o konkrétní vzdálenost)

TOOL OFFSET (F) = kompenzace délky nástroje

OFFSET CURRENT POSITION (G) = 

SAVE OFFSETS (H) = tlačítko pro uložení aktuálně nastavených hodnot

CLEAR WORK OFFSET (I) = tlačítko pro vymazání aktuálních pracovních offsetů tzn. přepíše hodnoty ve sloupci  work offset na hodnotu 0

CLEAR G92 OFFSET (J) = tlačítko pro vymazání G92 offsetů tzn. přepíše hodnoty ve sloupci G92 offset na hodnotu 0

CLEAR TOOL OFFSET (K) = tlačítko pro vymazání tool offsetu tzn. přepíše hodnotu ve sloupci Tool offset na hodnotu 0