STEPCRAFT - kontaktní hrotová vypalovačka WBP550

Chcete-li svým výrobků dát nádech individuálního ručního zdobení, zkuste namísto laseru použít kontaktní hrotovou vypalovačku. Jak s ní správně zacházet a jaké nastavit optimální podmínky pro Vaše první pokusy, se dozvíte v následujícím článku

 

POPIS KOTAKTNÍ HROTOVÉ VYPALOVAČKY

 

1. hrot kontaktní vypalovačky

2. topná část jednotky

3. tepelný štít

4. upínací část pracovní jednotky (pro upínání do pracovní příruby D43mm)

5. napájení pracovní jednotky (230V)

 

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP

 

1) Usaďte a upněte pracovní jednotku do příruby pro upínání pracovních jednotek

2) Otevřete Váš CAD/CAM software a naimportujte či vytvořte Váš projekt

3) V databázi nástrojů vašeho CAM vytvořte nástroj kontaktní vypalovačka.(viz. článek Vectric - editace nástroje v databázi nástrojů zde)

Pozn.: Pro dosažení co nejpodobnějšího tvaru nástroje zvolte V-Bit 3mm. Jeho rozměry odpovídají rozměrům standardního hrotu kontaktní vypalovačky. 

4) Vytvořte nástrojovou dráhu profil s volbou vedení nástroje „po středu“ křivky a hloubkou řezu 0,1mm

Pozn.: V případě stínování větších ploch zvolte nástrojovou dráhu kapsa nebo rychlé gravírování s funkcí šrafovat. Pro optimální výsledek doporučujme nstavit parametr překrytí nástroje (bočí krok) kolem 10%

 

 

5) Nastavte rychlost posuvu do řezu na hodnotu 25mm/s 

6) Upevněte obrobek na pracovní stůl CNC systému

7) Spusťte UCCNC a proveďte standardní procedury po spuštění

8) Pomocí jog menu přesuňte hrot kontaktní vypalovačky na pozici pracovního počátku a stiskněte tlačítko ZERO ALL

9) Snižte polohu pracovního počátku pro osu Z o 3mm. Tím dosáhnete konstantního přítlaku během samotného
vypalování.

Pozn.: v manuálním módu poodjeďte mimo materiál, sjeďte na pozici Z -3mm a stiskněte Zero Z

10) Po nastavení pracovního počátku v ose Z je potřeba s pracovní jednotkou opět povyjet nad materiál (cca 20mm)

11) Zapojte kabel napájení kontaktní hrotové vypalovačky do zásuvky 230V. Vyčkejte 5-10 minut než dojde k optimálnímu prohřátí hrotu.
12) Zkontrolujte pevnost upnutí obrobku, nastavení řezných podmínek, prohřátí hrotu a v řídícím software zahajte pracovní cyklus.

Pozn: Vzhledem k tomu že obrábění s kontaktní hrotovou vypalovačkou může v případě delšího statického kontaktu hrotu s materiálem zapříčinit vznik požáru, od CNC systému ed vychladnutím vypalovacího hrotu nikdy neodcházejte!!!

 

 

TIP NA ZÁVĚR:

 

Vzhledem k principu kontaktního vypalování který je založen na neustále se opakujícím cyklu prohřátí hrotu, přenesení tepla z hrotu na materiál, opětovné prohřátí hrotu a přenesení tepla z hrotu na materiál, doporučujeme pro složitější a rozměrnější projekty tyto rozdělit na více kratších segmentů (v případě dlouhých segmentů vypalovaných v kuse je potřeba vzít v úvahu postupné chladnutí hrotu)

Vzhledem k posunutí pracovního počátku v ose Z o 3 mm níže, je potřeba zkontrolovat nastavení výšky přesuvu nad materiálem (tzn. minimálně 4mm nad materiálem)