UCCNC - změna pořadí kalibrace os při HOME ALL

Příkaz HOME ALL sloužící pro kalibraci os po spuštění CNC systému, je standardně prováděn tak, že jako první je zkalibrována osa Z, následně osa X a jako poslední osa Y. 

 

Pro případ potřeby změny tohoto pořadí, lze úpravu provést přímo v UCCNC v sekci CONFIGURATION/GENERAL SETTINGS

 

 

Změnu nastavení sekvence HOME neopomeňte potvrdit tlačítkem APPLY SETTINGS, příp. ji uložit pomocí tlačítka SAVE SETTINGS

 

Pozn: Z hlediska praktického doporučujeme sekvenci HOME začínat vždy osou Z