UCCNC příkaz HOME ALL - změna pořadí kalibrace os

Příkaz HOME ALL sloužící pro kalibraci os po spuštění CNC systému, je standardně prováděn tak, že jako první je zkalibrována osa Z, následně osa X a jako poslední osa Y. 

 

Pro případ potřeby změny tohoto pořadí, lze úpravu provést přímo v UCCNC v sekci CONFIGURATION/GENERAL SETTINGS

 

 

Změnu nastavení sekvence HOME neopomeňte potvrdit tlačítkem APPLY SETTINGS, příp. ji uložit pomocí tlačítka SAVE SETTINGS

 

Pozn: Z hlediska praktického doporučujeme sekvenci HOME začínat vždy osou Z