STEPCRAFT M.SERIE - montáž ATC zásobníku SMART se systémem automatické výměny nástroje a řízením zdvihu odsávací patky

Zanořený zásobník nástrojů SMART s řízením zdvihu odsávací patky v kombinaci s adaptérem ATC, umožňuje provoz s následujícími frézovacími jednotkami: STEPCRAFT MM-1000, STEPCRAFT MM-1000SC, STEPCRAFT MM-800, AMB1050 FME, Kress 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q,1050 FME-1, Stepcraft HF350, Stepcraft HF500, AMB1400DI a jeho montáž lze rozdělit do několika hlavních, po sobě jdoucích etap. První etapou je

 

 

NASAZENÍ STEPCRAFT ATC ADAPTÉRU NA FRÉZOVACÍ JEDNOTKU 

 

- montáž ATC adaptéru frézovací jednotky je podrobně popsána v první části článku:

STEPCRAFT - MONTÁŽ SYSTÉMU AUTOMATICKÉ VÝMĚNY NÁSTROJE D.SERIE 

 

 

MONTÁŽ ŘÍZENÉHO ZDVIHU ODSÁVACÍ PATKY

 

1) Zavedení tlakové hadičky zdvihu odsávací patky do Z-trámce

 

- povolte a odeberte nosič pracovních jednotek (spodní oranžová část Z-trámce)

- protáhněte Z-trámcem černou hadičku 3 mm

 

 

 

2) Montáž vodících tyčí, držáku a zdvihu odsávací patky

 

- černou tlakovou hadičku vyveďte z drážky Z-trámce cca 5-10 mm před jeho koncem 

- do Z-trámce zasuňte vodící tyče odsávacího adaptéru

- lehce roztáhněte ramena zdvihače odsávacího adaptéru

- zasuňte do Z-trámce zdvihač a zdvihací píst

- černou tlakovou hadičku připojte ke zdvihacímu pístu

 

 

3) Kompletace Z-trámce

 

- namontujte zpět nosič pracovních jednotek

- zkontrolujte zda během montáže nosiče pracovních jednotek nedošlo k přiskřípnutí či jinému poškození černé tlakové hadičky

- dotáhněte nosič pracovních jednotek

- nasuňte na ramena zdvihače držák odsávacího adaptéru

- přišroubujte držák odsávacího adaptéru k jeho vodícím tyčím. Pozn.: Pro utažení doporučujeme použít kleště typu siko

- usaďte Z-trámec zpět na osu X

 

 

Pozn.: Pokud odsávací patku s řízeným zdvihem instalujete dodatečně resp. na ni přecházíte z její základní verze, doporučujeme z nosiče pracovních jednotek vyjmout aretační magnety.

 

MONTÁŽ ZÁSOBNÍKU SMART

 

1) Označení vodičů

 - označte si vodiče vedoucí z elektropneuventilu V1, V2 a integrovaného senzoru odměřování délky nástroje TLS

 

2) Připojení tlakového vzduchu, tlakové hadice adaptéru ATC a tlakové hadičky pro zdvih odsávací patky

 

 

3) Usazení zásobníku SMART do pracovního stolu CNC systému

- ALU profil zásobníku SMART se instaluje stejným způsobem jako zbytek pracovního stolu

 

 

4) Přivedení kabelů a hadic tlakového vzduchu do elektroboxu

- vodiče a tlakové hadice ze zásobníku provlečte otvory v zadním čele CNC systému tak, aby do elektroboxu menším otvorem vstupovali vodiče a větším tlakové hadice

 

 

5) Montáž rychlospojky(8) pro přívod tlakového vzduchu

 - rychlospojku(8) protáhněte menším otvorem do elektroboxu a zajistěte pomocí dvojice matic

Pozn.: V případě CNC systému M500 doporučujeme rychlospojku instalovat externě (mimo elektrobox)

 

  

 6) Montáž rozvodů stlačeného vzduchu

 - vyjměte větší vnější černou zátku z elektroboxu

- vyvrtejte do ní otvory pro hadice D6 mm a D3 mm

Pozn.: Neplatí pro M500

 

 

- černou tlakovou hadičku vedoucí od odsávací patky(14) protáhněte skrz otvor do elektroboxu, zde ji přerušte a připojte na výstup škrtícího ventilu(11)

 

 

 

- černou tlakovou hadičku zakraťte dle potřeby a připojte ji na vstup škrtícího ventilu(6)

- druhý konec hadičky(6) připojte na vývod tl. vzduchu 3mm u elektropneuventilu V2

- tlakovou hadici od ATC adaptéru(5) protáhněte skrz otvory v elektroboxu, zakraťte dle potřeby a připojte na vývod tl. vzduchu 6mm u elektropneuventilu V1

- zbývající kus tlakové hadice(7) připojte na Přívod tlakového vzduchu 6mm elektropneuventilu V1

  

7) Přívod tlakového vzduchu do CNC systému

 - pomocí rychlospojky připojte hadici přívodu tlakového vzduchu z kompresoru(příp. z centrálního rozvodu)

Pozn.: používané tlakové hadice jsou kalibrované na vnější rozměr 6mm (černá 3mm)

Pozn.: pro dlouhodobě spolehlivý chod doporučujeme osadit přívod tlakového vzduchu odlučovačem vody

 

8) Montáž řídícího elektromodulu ATC

 - z vodičů od elektropneuventilů odstřihněte dvě cca 10cm dlouhé části

 

 

- tyto části na obou koncích odizolujte a použijte jako vodiče pro propojení svorkovnice napájení ze základní desky CNC se svorkovnicí napájení elektromodulu ATC (viz. obrázek níže)

Pozn:. Pozor na polaritu připojení (nezaměňte +/- !)

  

 

Pozn.: Pokud je součástí Vaší výbavy LED osvětlení, odpojte je od svorkovnice napájení základní desky CNC a přepojte je do svorkovnice napájení LED na elektromodulu ATC (viz. obrázek níže)

 

 

- zakraťte a připojte červené a černé vodiče od elektropneuventilu V1 a V2 od svorkovnice na elektromodulu ATC, stejně jako na následujícím obrázku

Pozn.: Pozor na dodržení správného pořadí a polarity vodičů

 

 

- odpojte od svorkovnice pro připojení koncových spínačů CNC systému jeden vodič STOP tlačítka (doporučujeme ten který je blíže zadnímu čelu CNC systému ) a připojte jej do svorkovnice elektromodulu ATC (viz. následující obrázek)

 

 

- zasuňte elektromodul ATC do slotu základní desky CNC

 

 

- nasuňte integrovaný senzor délky upnutého nástroje na dvojici pinů umístěných mezi konektory Probe 1 a Probe2 

  

 

9) Montáž přepínče automatické výměny nástroje a řízení zdvihu odsávací patky

- vyjměte plexisklo průzoru elektroboxu a na jeho místo namontujte přepínač I/O/II

 

 

- dvojici kabelů vyvedených z přepínače nasuňte na piny elektromodulu ATC dle následujících dvou obrázků

- při nasunování zkontrolujte správnou polaritu

Pozn.: U prvního kabelu "hnědo-červeno-oranžový" musí hnědý vodič směřovat vlevo, u druhého kabelu "červeno-černý" musí černý vodič směrovat vně = dále od zadního čela CNC systému

 

 

10) Montáž  krytu a zapojení napájecího adaptéru CNC systému zpět do el. zásuvky

- opatrně nasaďte kryt elektroboxu, zajistěte jej šrouby, do zdířky pro napájení CNC systému připojte napájecí adaptér a následně jej zapojte do el. zásuvky

Pozn.: V případě odpojování CNC od el. sítě VŽDY NEJPRVE ODPOJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR Z EL. SÍTĚ (zásuvky) a pak až jej v případě nutnosti odpojte od CNC systému!

 

 

11) Test funkčnosti přepínače zásobníku Smart

přepínač I/O/II zásobníku nástrojů Smart

O = funkce zásobníku i řízení zdvihu odsávací patky aktivní

I = funkce zásobníku aktivní, zdvih odsávací patky deaktivován

II = funkce zásobníku i řízení zdvihu odsávací adaptéru deaktivovány

  

- zapněte CNC systém a zkontrolujte zda se odsávací patka automaticky zdvihla do nejvyšší polohy. (Z té by se měla uvolnit pouze při zapnutí frézovací jednotky či po zmáčknutí nouzového STOP tlačítka)

 

- zmáčkněte nouzové STOP tlačítko a ujistěte se že po jeho aktivaci se CNC systém přepnul do režimu nouzového zastavení a odsávací patka sjela do nejnižší polohy

  

- přepněte přepínač do pozice O a ujistěte se že po spuštění frézovací jednotky odsávací patka sjela do své nejnižší polohy, pokud ano, vypněte frézovací jednotku a ujistěte se že po vypnutí odsávací patka vyjela zpět do své nejvyšší polohy.

 

- přepněte přepínač do pozice I a ujistěte se že po spuštění frézovací jednotky odsávací patka zůstává stále ve své nejvyšší poloze a  vypněte frézovací jednotku, odsávací patka by stále měla zůstat ve své nejvyšší poloze.

 

- přepněte přepínač do pozice II a ujistěte se že po spuštění frézovací jednotky odsávací patka zůstává stále ve své nejvyšší poloze a vypněte frézovací jednotku, odsávací patka by stále měla zůstat ve své nejvyšší poloze.

 

- přepněte přepínač zpět do pozice O a pokračujte instalací a konfigurací řídícího softwaru

 

Pozn: Test deaktivace zásobníku v pozici II provádějte až po úspěšném uskutečnění automatické výměny nástroje

 

 

INSTALACE A KONFIGURACE ŘÍDÍCÍHO SOFTWARE UCCNC

 

- viz článek: STEPCRAFT M.SERIE AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJE SMART - EDITACE MAKER