VECTRIC - funkce Proložit křivkou

pokud se řadíte mezi zkušenější uživatele CNC systémů, určitě už jste řešili rozdíly v rychlostech při obrábění. Způsob, jak tyto rozdíly pramenící z odlišné rychlosti při lineárním pohybu a pohybu po křivce co nejvíce zredukovat, naleznete v dnešním článku zabývajícím se funkcí CAD/CAM softwarů Vectric, pro toto určenou.

 

Proložit křivkou - proložit vybrané vektory křivkami

 

- jedná se o funkci která dokáže zkrátit obráběcí čas, velikost programu a zároveň zvýšit plynulost a rovnoměrnost posuvu , jelikož umožňuje množství bodů = souřadnic  určujících dráhu pohybu stroje, převést díky analytické geometrii na rovnice, což podstatně redukuje množství potřebných výpočtů, zmenšuje celkovou velikost G-kodu a zefektivňuje pohyb což se pozitivně podepisuje na celkové spotřebě  času a rovnoměrnosti pohybu během obrábění.

 

Postup:

 

1) Vyberte požadované vektory a klikněte na funkci "Proložit křivkou"

 

 

2) Vyberte zda chcete použít kruhové oblouky, bézierovy křivky či Přímé čáry

 

 

Jednotlivé způsoby proložení:

 

- původní (a)

- kruhové oblouky(b)

- bézierovy křivky (c)

- přímé čáry (d)

 

 

3) Vyberte zda při převodu chcete zachovat ostré rohy

 

4) Aktivujte funkci Nahradit vybrané vektory

 

- aktivování této volby bude mít za následek nahrazení původních nepřevedených vektorů

 

5) Klikněte na náhled a následně potvrďte zachování převodu stiskem OK

 

- po stisknutí tlačítka OK budou vybrané vektory dle Vaší volby převedeny na odpovídající tvar(matematické funkce)