UCCNC - karta vzhled

V dnešním článku se podrobněji seznámíme s kartou APPEREANCE (přizpůsobení vzhledu UCCNC).

 

 

Jako první spusťte UCCNC a rozklikněte kartu CONFIGURATION/APPEREANCE. Na této kartě můžete upravovat jednak to, co Vám UCCNC bude zobrazovat a zároveň i to, jaké barvy pro to bude používat.

  • Show crosshair on TCP (Zobrazit zaměřovací kříž ): Pokud je volba aktivní, v poli pro vizualizaci G-kódu se zobrazí kříž, jehož střed představuje střed upnutého nástroje.

 

 •  
  • 3D TCP marker color (3D TCP marker color): Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, pak se TCP markery pohybují vždy na horní okraj rámečku hranic a pohyb osy Z je znázorněn přímkou z bodu XY na skutečnou výšku Z. Není-li toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, pak se značky TCP vždy pohybují na skutečnou výšku Z.
 •  
 •  
  • Show cone icon on TCP (Zobrazit ikonu kužele na TCP): Pokud je toto zaškrtávací políčko zatrženo, ikona kužele označuje TCP.

 

 •  
  • Maximize screen on startup (Maximalizovat obrazovku při spuštění): Zaškrtnutím tohoto políčka se software spustí v režimu celé obrazovky.
 •  
  • Rotate TCP marker with plane selection (Otočit značku TCP s výběrem roviny): Pokud je zaškrtnuto toto políčko, pak orientace značky TCP se mění podle zvolené roviny G17, G18 nebo G19.
 •  
  • Show zero mark (Značka nulového bodu): Pokud je toto políčko aktivní, zobrazí se na pracovní souřadnici 0,0,0 (pracovním počátku X0 Y0 Z0) ikona kužele.

 

 •   
  • Show message on softlimits (Show message on softlimits): Pokud je toto zaškrtávací políčko vybráno, zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním, že bylo dosaženo souřadnice softlimits a osa se musí zastavit, jinak se zobrazí pouze stavová zpráva.
 •  
  • Verify text fields only with Enter key (Potvrdit změnu v textových polích stiskem klávesy Enter): Pokud je tato volba aktivní, UCCNC bude v rámci eliminování nechtěných překlepů při každé změně číselných hodnot v textových polích vyžadovat potvrzení stiskem klávesy Enter tzn. veškeré změny(např. změna hodnoty akcelerace ve vybrané ose po jejím zadání bude platná až po potvrzení stiskem klávesy Enter. 
 •  
  • Disable automatic popup of the slide panel (Vypnout automatické vyskakovací okno posuvného panelu): Pokud je toto políčko zaškrtnuto, JOG menu (levý panel pro přesuv v manuálním módu) se nebude zobrazovat  automaticky při přiblížení kurzoru k levému okraji, ale až na základě vašeho kliknutí .
 •  
  • Show pivot point mark (Zobrazit značku bodu otáčení): Při výběru tohoto políčka, bude při zadání G68 (pootočení souřadného systému) označen kuželem střed otáčení
 •  

 

  • Show toolpath boundary marks (Zobrazit hranice materiálu): tato volba umožňuje vedle zavedených nástrojových drah zobrazit zároveň i velikost materiálu resp. nahraného projektu

 

 

  • Disable virtual mouse (tab key) mode (zakázat virtuální myš): Tato volba zakáže přepínání do režimu virtuální myši stiskem klávesy Tab

 

  • Save tooltablevalues on closing (uložit aktuální délky nástrojů při vypnutí)

 

  • Toolpath back color (Barva plánované dráhy nástroje ): Toto je barva dráhy nástroje, která ještě nebyla provedena.

 

  • Toolpath color (Barva dráhy nástroje provedené): Toto je barva dráhy nástroje, která již byla provedena.

 

  • Rapid move path color (Barva přesunů): Toto je barva všech rychlých (G0) pohybů zjednodušeně přesuvů nad materiálem v dráze nástroje.

 

  • TCP marker color (Barva značky TCP): Toto je barva středu nástroje, což je kříž vytvořený ze 2 čar standardně ve směru os X a Y.

 

  • Background color (Barva pozadí): Toto je barva pozadí prohlížeče dráhy nástroje.

 

  • Boundary color (Barva ohraničení): Toto je barva rámečku ohraničení dráhy nástroje(materiálu)

 

  • Interpretable codes color (Barva interpretovatelných kódů): Toto je barva G a M a dalších spustitelných kódů.

 

  • Non-interpretable codes color (Barva neinterpretovatelných kódů): Toto je barva G a M a dalších kódů, které nelze spustit.

 

  • Zero mark color (Barva označení prac. nuly): Toto je barva kužele označujícího pracovní nulový bod (pracovní počátek X0 Y0 Z0).

 

  • Selected code highlight color (Barva zvýraznění vybraného řádku): Toto je barva aktuálně vybraného pohybu na dráze nástroje. Tzn. zobrazení přesné polohy dle aktuálního řádku G-kódu

 

 

  • DRO warning color (Barva varování DRO): Toto je barva textu DRO, když jsou v režimu varování. Například pokud je aktivní rotace G68, pak se aktuální pozice X a Y DRO vykreslí touto barvou, aby si uživatel uvědomil, že zobrazené souřadnice jsou v otočeném souřadnicovém systému.

 

 

  • Rotation mark color (Barva značky rotace): Toto je barva kužele značky rotačního bodu na dráze nástroje.

    viz. odrážka "Show pivot point mark" v textu výše