UCCNC - Passcode

Passcode = bezpečnostní číselný kód pro spuštění/vypnutí frézovacího vřetene u CNC systémů Stepcraft

 

Od verze 3.6 je v softwaru UCCNC, který se používá pro řízení CNC frézek Stepcraft, integrována bezpečnostní funkce vyžadující zadání bezpečnostního kódu před tím, než je možné spustit frézovací vřeteno.

 

 

Tato funkce slouží jako dodatečná pojistka proti nechtěnému spuštění vřetene. Obsluha stroje tak musí nejprve zadat správný kód, čímž potvrdí svůj záměr vřeteno opravdu spustit. Teprve poté je vyslán signál pro zapnutí vřetene.

 

 

 

Výchozí bezpečnostní kód je nastaven na kombinaci číslic 9999. Uživatel si ale může v nastavení zvolit vlastní kód. Celou funkci lze také podle potřeby vypnout nebo zapnout. Volba se provádí zaškrtnutím/odškrtnutím volby v UCCNC na kartě Configuration - I/O Setup.

 

 

Pozn.: Makra pro passcode jsou M20270 a M20271

 

Bezpečnostní kód představuje užitečnou funkci zvyšující bezpečnost práce na CNC frézkách Stepcraft. Zadáváním kódu si obsluha vždy ověří, že spuštění vřetene je skutečně žádoucí a zamýšlené. Pomáhá tak předcházet situacím, kdy by mohlo dojít k neúmyslné aktivaci vřetene v nevhodný okamžik. Možnost nastavení vlastního kódu a vypnutí funkce poskytuje uživatelům flexibilitu přizpůsobit chování stroje jejich preferencím, zvykům a zavedeným pracovním postupům.