STEPCRAFT - Instalace a použití senzorů délky upnutého nástroje

Senzor délky upnutého nástroje je jedním z nejpraktičtějších - téměř nezbytných doplňků CNC systémů Stepcraft. Následující článek se věnuje jeho správné instalaci, konfiguraci a způsobu použití.

 

TYPY SENZORŮ DÉLKY UPNUTÉHO NÁSTROJE:

 

TS-32 - senzor délky upnutého nástroje vhodný pro použití s CNC systémy Stepcraft D.Serie a M.Serie

TS-39 - senzor délky upnutého nástroje vhodný pro použití s CNC systémy Stepcraft Q.Serie

 

POPIS:

 

1 ) Tělo senzoru

2) Kabel pro připojení k CNC

3) Pracovní část senzoru

4) Otvor pro upevnění senzoru k pracovnímu stolu

 

ÚČEL POUŽITÍ:

 

Senzor délky upnutého nástroje je primárně určen pro stanovení pracovního počátku v ose Z a určení polohy špičky upnutého nástroje. Dále jej lze použít pro hledání středu rotace pro 4tou rotační osu nebo odměřování rozdílů délek nástrojů upnutých v zásobníku nástrojů v případě pracovních jednotek rozšířených o automatickou výměnu nástroje.

 

POSTUP INSTALACE:

 

KROK1: Připojení k CNC systému:

 

A) Připojení pomocí konektoru JACK 3.5 (umožňuje rychlé připojení/odpojení senzoru od systému)

- platí pro CNC systémy Stepcraft Q.Serie, M.Serie, D.Serie

 

 

připájejte vodiče senzoru délky upnutého nástroje ke konektoru JACK 3.5 a ten pak připojte do zdířky na zadní straně stroje.

 

B ) Pevné připojení k základové desce (umožňuje současně využívat senzor délky upnutého nástroje i 3D dotykovou sondu)

- platí pro CNC systémy Stepcraft D.Serie

 

 

Vyjměte gumovou zátku na zadní straně stroje a tímto otvorem protáhněte kabel senzoru. Připojte kabel senzoru k základové desce CNC systému do dvou pozic mezi připojením bezpečnostního STOP tlačítka a připojením X/Z koncového spínače (viz. návod k obsluze kapitola 9.6.) Kabel pokud možno nezkracujte aby jste se senzorem mohli pohodlně manipulovat v celém rozsahu pracovního prostoru stroje.

 

KROK2: Nahrání souboru s makrem senzoru:

 

Do složky UCCNC/Profiles/Macro_Stepcraft_Váštypstroje nakopírujte soubor M31.txt obsahující parametry Vašeho senzoru délky

upnutého nástroje. Makro pro senzor délky upnutého nástroje ke stažení:

 

M31.txt pro D.Serii (TS-32) 

M31.txt pro M.Serii (TS-32)

M31.txt pro Q.Serii (TS-39)

 

KROK3: Aktivace senzoru v programu UCCNC

 

 

Spusťte UCCNC a otevřete v něm kartu CONFIGURATION / I/O SETUP. Vyhledejte na této kartě parametr „Probe pin“ a nastavte jeho hodnoty pin na číslo 10 a port na číslo 1. Nastavení potvrďte stisknutím klávesy enter a následně je uložte pomocí tlačítek Apply setting (aplikovat nastavení) a Save Setting (uložit nastavení).

 

KROK4: Ověření funkčnosti senzoru:

 

 

v UCCNC klikněte na kartu DIAGNOSTICS a manuálně aktivujte pracovní část senzoru (=stlačte pracovní část senzoru prstem) a zkontrolujte, zda se při aktivování rozsvítí kolonka I10 a kolonka Probe. Pokud ano, senzor je funkční, správně nakonfigurován a připraven k použití:

 

POUŽITÍ SENZORU DÉLKY UPNUTÉHO NÁSTROJE:

 

 

Umístěte na pracovní stůl kus materiálu a na něj postavte senzor délky upnutého nástroje. Pracovní jednotku přesuňte nad senzor a stiskněte tlačítko s ikonkou TLS (viz. obrázek). Pracovní jednotka se po stisknutí tlačítka začne pohybovat dolů ve směru osy Z, a to až do chvíle, kdy nástroj aktivuje=stlačí pracovní část senzoru. Ve stejnou chvíli je v UCCNC vypočtena poloha pracovního počátku v ose Z (= poloha místa aktivace senzoru mínus výška senzoru) a pracovní jednotka povyjede o pevně danou vzdálenost nad senzor. (V případě senzoru TS-32 se proces odměřování opakuje dvakrát)

 

PARAMETRY SOUBORU M31.TXT

 

//M31 probing macro

double Zmin = -100; // max. hloubka v ose Z
double FeedrateFast = 300; // rychlost při prvním odměřování
double FeedrateSlow = 40; // rychlost při druhém odměřování
double SafeZ = 100;
double retractheight = 10; // vzdálenost poodjetí nad senzor po dokončení odměřování 
double retractforsecondmeasurement = 2; // vzdálenost zdvihu nad senzor mezi prvním a druhým odměřování 
double newZ = 32.45; // výška senzoru při jeho aktivaci tzn. hodnota která se odečítá od zjištěné polohy pro nastavení pracovního počátku v ose Z

..

 

 POZN.: Pokud senzor délky upnutého nástroje po připojení k CNC systému nereaguje na stisknutí a v kartě diagnostika se:

jeví jako neaktivní (nesvítí), - ověřte správnost kroku 3 - aktivace senzoru v UCCNC

jeví jako neustále aktivní (svítí zeleně) - zkontrolujte zda jste správně připájeli JACK Konektor

jeví v pořádku avšak hodnoty neodpovídají realitě - zkontrolujte zda jste nahráli správné makro do správného adresáře

 

Stepcraft instalace a použití senzoru délky upnutého nástroje STEPCRAFT