UCCNC - jak na offline mode

Vzhledem k poměrně často se opakujícímu dotazu "jak spustit G-kod v UCCNC bez připojení k CNC systému" se tomuto tématu budeme věnovat v následujícím článku. Pokud jste již někdy zkoušeli spustit UCCNC s některým profilem Stepcraft, jistě jste zaznamenali, že po jeho spuštění se rozbliká tlačítko reset, resp. aktivuje ochranná podmínka, která bez připojení k CNC systému neumožňuje s UCCNC pracovat. Postup, jak tuto podmínku odstranit resp. jak nastavit UCCNC tak, aby tuto ochrannou podmínku považovalo za splněnou, naleznete v následujícím postupu:

 

1) Vytvoření nového "offline" profilu pro UCCNC

 

- spusťte UCCNC, překlikněte na kartu CONFIGURATION/PROFILES

- do políčka "New profile name" zadejte název Vašeho nového profilu a potvrďte klávesou Enter

- stiskněte tlačítko "Create new profile"

- najděte v seznamu Váš nově vytvořený profil a pomocí tlačítka "Load profile" jej aktivujte

 

Pozn.: Pokud chcete aby UCCNC vytvořilo zástupce Vašeho nového profilu a umístilo jej na Vaši pracovní plochu, aktivujte před stiskem tlačítka "Create new profil" možnost "Create shortcut on desktop"

 

 

2) Editace podmínky RESET

 

- přejděte na kartu CONFIGURATION / I/O SETUP

- nalezněte volbu "E-stop pin" a pomocí zatržítka u ní aktivujte možnost "Active low"

- změnu nastavení potvrďte stiskem "Apply setting" a uložte pomocí "Save setting"

 

 

3) Editace podmínek koncových spínačů

 

- přejděte na kartu CONFIGURATION / AXIS SETUP / X-AXIS

- nalezněte podmínky "Limit - pin, Limit + pin a Home pin"

- a u všech aktivujte možnost "Active low"

- změny nastavení potvrďte stiskem "Apply setting" a uložte pomocí "Save setting"

- stejný postup aplikujte pro nastavení osy Y a osy Z

 

 

4) Deaktivace automatické výměny nástroje (ignore M6 macro)

 

- přejděte na kartu CONFIGURATION / GENERAL SETTING

- nalezněte možnost "Ignore tool change code (M6)" a pomocí zatržítka jí aktivujte

- změnu nastavení potvrďte stiskem "Apply setting" a uložte pomocí "Save setting"

 

 

5) Spuštění UCCNC a zavedení programu

 

- stiskněte tlačítko RESET

- pomocí LOAD FILE vyberte a nahrajte Váš program(G-kod)

- stisknutím tlačítka OFFLINE MODE aktivujte offline mode

 

Pozn: Aktivní offline režim poznáte podle červeně svítící software kontrolky v tlačítku OFFLINE MODE

 

 

6) Spuštění programu v offline modu

 

- přesvědčte se že CNC systém není připojen k počítači

- stiskněte tlačítko HOME ALL

- spusťte Váš program resp. simulaci Vašeho programu pomocí tlačítka START CYCLE

 

Pozn.: V případě potřeby, lze upravit polohu pracovního počátku pomocí JOG MENU (ev. MDI řádky) a tlačítek pro určení pracovního počátku stejným způsobem, jako při standardním provozu