STEPCRAFT - použití frézy s kompresní geometrií

Vzhledem k poměrně častému dotazu jak používat frézy s kompresní (pozitivně-negativní) geometrií břitu na CNC systémech u kterých je doporučená hloubka na jeden průchod menší než výška pozitivní geometrie nástroje, se v dnešním textu budeme věnovat právě tomuto tématu.

 

Pozitivně-negativní geometrie

 

- rozdílné řezné geometrie a opodstatněním jejich použití jsme již řešili v článku Typologie frézovacích nástrojů zde

- stejně tak, jsme věnovali samostatný článek základnímu popisu Kompresní geometrie spirálové frézy zde

 

Použití na CNC systémech Stepcraft

 

Q.Serie

 

- v případě použití frézy s kompresní geometrií na CNC systémech Stepcraft Q.Serie, stačí zadat doporučené parametry pro příslušný materiál (viz. článek kalkulačka Stepcraft zde), vygenerovat nástrojové dráhy a standardně spustit výrobní cyklus.

 

Stepcraft M.Serie; D.3 Serie; D.Serie

 

- v případě použití frézy s kompresní geometrií na CNC systémech Stepcraft D.Serie, Stepcraft D.3 Serie a Stepcraft M.Serie, je vzhledem k doporučenému nastavení hloubky na průchod, u některých materiálů potřeba upravit nástrojovou dráhu tak, aby vyjma posledního průchodu vedla nástroj s odskokem od finálního rozměru. V případě že používáte některou z verzí cad/cam softwaru Vectric, není potřeba toto nastavovat ručně ale stačí aplikovat následující postup:

 

1) Vyberte požadovaný vektor (křivku = konturu)

 

 

2) Zvolte nástrojovou dráhu profil

 

- aktivujte volbu "Zobrazit pokročilé možnosti dráhy nástroje"

 

 

3) Zadejte základní parametry řezu

 

 

- (a) hloubka řezu 

- (b) typ nástroje 

- (c) Vektory stroje 

- (d) Směr frézování 

 

4) Aktivujte funkci "Provést samostatný poslední průchod"

 

- (e) Toleranci nastavte dle specifik Vašeho stroje, průměru nástroje, celkové řezné výšky a vlastností obráběného materiálu

 

Tip: Pro klasickou PDP-BK zkuste v případě 6 mm kompresní frézy Amana začít s nastavením odskoku 0,3 mm

Tip: pokud požadujete maximální kvalitu hrany řezu, aktivujte volbu "Obrátit směr"(viz. článek Sousledné a nesousledné frézování zde)

 

5) Přidejte mostky

 

- (f) pokud nepoužíváte vakuový stůl nebo neupínáte materiál např. pomocí oboustranné lepící pásky, přidejte do dráhy nástroje mostky (= Přidat karty do dráhy nástroje)

 

Tip: Při nastavování výšky mostků zohledněte vedle specifik obráběného materiálu též řeznou výšku na průchod.

 

6) Upravte počet záběrů

 

- (g) kliknutím na tlačítko "Upravit záběry" otevřete okno s nabídkou Určit hloubky průchodů

- zoptimalizujte průchody tak, aby poslední průchod byl ideálně menší než průchody předchozí

 

Tip: Při optimalizování výšky průchodů zohledněte Tloušťku mostků

 

7) Přidejte sestupy do dráhy

 

- (h)

 

8) Nechte vypočítat nástrojovou dráhu a spusťte simulaci

 

- nástrojová dráha by se při jejím přiblížení měla skládat ze dvou vykreslených drah. První dráha bude zahrnovat všechny průchody vyjma posledního a bude se od finálního rozměru lišit o rozměr který jste nastavili v poli tolerance (e). Druhá nástrojová dráha bude zahrnovat pouze poslední průchod a bude odpovídat přesnému rozměru vybrané kontury.

 

Pozn.: Přesnému rozměru kontury(křivky) +/- řezný průměr nástroje v závislosti na vybraném způsobu sledování vektoru (c)

 

 

9) Pomocí správného postprocessoru vyexportujte nástrojovou dráhu

 

- postup viz článek  STEPCRAFT - VECTRIC - UCCNC - EXPORT NÁSTROJOVÝCH DRAH A ZAVEDENÍ G-KÓDU zde

 

 10) Nahrajte vygenerovaný G-kód do UCCNC a spusťte pracovní cyklus

 

- zavedení programu do UCCNC a spuštění pracovního cyklu viz. článek STEPCRAFT - FRÉZOVÁNÍ PRVNÍHO ZKUŠEBNÍHO VZORKU