STEPCRAFT - OPTIMÁLNÍ PARAMETRY PRO FRÉZOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKOVÝCH VLÁKEN - PREPREG / KARBON / KEVLAR

V následujícím textu se zaměříme na obrábění uhlíkových kompozitních materiálů s využitím CNC systémů STEPCRAFT M.SerieD.Serie. Uhlíkové kompozity jsou pro své vynikající mechanické vlastnosti a nízkou hmotnost stále častěji využívaným materiálem v mnoha průmyslových odvětvích. Pro správné a efektivní zpracování těchto materiálů je klíčové pochopení a dodržování několika základních pravidel, která vám pomohou předejít chybám a získat co nejlepší výsledky.

RADA Č.1 PRECIZNÍ upnutí obráběného materiálu

Pevné upnutí je zásadní pro úspěšné obrábění jakéhokoli materiálu, včetně uhlíkových kompozitních materiálů. Nedostatečné upnutí může vést k nepřesnostem ve frézování či poškození obrobku nebo nástroje. Plánujete-li tak obrábět tyto materiály spíše sporadicky, postačí Vám základní způsoby upínání (oboustranná lepící páska příp. upínací přípravek pro tenké materiály).Plánujete -li se však tomuto materiálu věnovat intenzivněji, zvažte spíše pořízení podtlakového upínacího stolu anebo ještě lépe vany pro frézovací lázeň s magnetickými upínkami.

 

 

 

 

 

 Frézovací lázeň zadržuje veškerý prach a třísky při frézování vznikající, zároveň udržuje nízkou teplotu během obrábění, což je zvláště důležité pro kompozitní materiály, které mohou být citlivé na vysoké teploty generované frézováním. Vysoká teplota během obrábění může zapříčinit delaminaci nebo poškození materiálu. Voda také pomáhá efektivně vyplavovat třísky z řezné spáry, což snižuje riziko jejich přilepení k nástroji nebo zanesení do obrobku.

 

pozn.:Pro zajištění efektivního využití vodní lázně je důležité, aby byl obrobek pevně uchycen tak, aby nedocházelo k jeho pohybu, k čemuž lze využít například naše magnetické upínky pro vodní lázeň

RADA Č.2 SPRÁVNĚ ZVOLENÝ NÁSTROJ

Pro obrábění uhlíkových kompozitů je nutné vybrat nástroje, které jsou speciálně určené pro tento účel. Preferujte nástroje s diamantovým nebo PCD povlakem, které jsou odolné vůči abrazivnímu opotřebení způsobenému uhlíkovými vlákny.

 

vhodné nástroje z naší nabídky:

STEPCRAFT sada KOMPOZIT PRO GFK/CFK

AMANA fréza pro prepreg a další uhlíkové kompozity 3mm

  

RADA Č.3 DOBŘE NASTAVENÁ rychlost posuvu do řezu

 

Optimální rychlost posuvu do řezu závisí na průměru nástroje a typu uhlíkového kompozitu. Začněte s těmito orientačními hodnotami a postupně je zvyšujte dle potřeby:

 

D2mm: 500 mm/min

D3mm: 600 mm/min

 

 pozn.: rychlost zanoření 100-150 mm/min

 

RADA Č.4 OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ otáčky

Optimální otáčky pro obrábění uhlíkových kompozitů se obvykle pohybují v rozmezí 18 000 - 24 000 ot/min. Vyšší otáčky pomáhají předejít delaminaci materiálu.

 

RADA Č.5 VHODNÁ hloubkA NA průchod

Pro uhlíkové kompozity je doporučená hloubka průchodu přibližně 1/3 až 1/2 průměru nástroje, což pomáhá minimalizovat riziko delaminace a zajišťuje kvalitní řez.

 

D.Serie

D2mm: 0,7 mm

D3mm: 1 mm

 

M.Serie

D2mm: 1 mm

D3mm: 1,5 mm

 

RADA Č.6 SPRÁVNÝ ZPŮSOB FRÉZOVÁNÍ

Pro obrábění uhlíkových kompozitů doporučujeme použít nesousledné frézování, jelikož minimalizuje riziko delaminace materiálu.

 

pozn.: viz. článek zde

 

RADA Č.7 POZVOLNÉ ZANOŘENÍ DO MATERIÁLU

Při obrábění uhlíkových kompozitů je výhodné použít funkci rampy pro pozvolný sestup nástroje do materiálu, což pomáhá předejít náhlému poškození materiálu. V ideálním případě odporučujeme použít Spirální /helical) způsob zanořování.

 

pozn.: viz. článek zde

 

 

RADA Č.8 ZACHOVÁNÍ NASTAVENÍ v databázi nástrojů

Pro efektivní práci a opakovatelnost výsledků si uložte optimální nastavení pro specifické nástroje a materiály ve vašem CAM programu.

 

pozn.: viz článek zde